Poznaj nasze kierunki studiów

Za nami VII Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. „Zarządzanie i inżynieria produkcji w dobie przemysłu 4.0”

Data utworzenia: 4 lutego 2021r.

Za nami VII Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. „Zarządzanie i inżynieria produkcji w dobie przemysłu 4.0”

W dniu 2 lutego 2021 roku w Auli im. Kazimierza Piechowskiego odbyła się VII Konferencja Naukowo-Praktyczna „Zarządzanie i inżynieria produkcji w dobie przemysłu 4.0” zorganizowana przez Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Myślą przewodnią konferencji były wyzwania stawiane gospodarce i społeczeństwu przez „4 Rewolucję Przemysłową” w szczególności w zakresie inteligentnego rozwoju.

Wydarzenie otworzyła, witając przybyłych gości, Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji – dr Joanna Stuglik. Zgromadzonych przywitała także JM Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu dr Sonia Grychtoł.

 

Punktem uświetniającym konferencję, podkreślającym dbałość Uczelni o praktyczny wymiar kształcenia, było uroczyste zawarcie umowy o współpracy pomiędzy naszą Uczelnią a FCA Poland SA. Porozumienie z ramienia Uczelni podpisała  JM Rektor, natomiast ze strony Przedsiębiorstwa Dyrektor Zakładu Tomasz Gębka wraz z Dyrektorem Personelu i Organizacji Andrzejem.

Następnie referat wprowadzający do spotkania pt.: „Uczelnia – Przedsiębiorstwo, Związek wspólnych korzyści” wygłosił Dyrektor Zakładu FCA Poland Tychy.

Kolejne referaty dotyczące praktycznych aspektów funkcjonowania przemysłu w realiach 4 rewolucji przemysłowej oraz współpracy świata nauki i przemysłu, zostały wygłoszone w trzech panelach:

Panel Plenarny nr 1 – „Inteligentne systemy a przemysł 4.0 – nauka dla gospodarki” obejmował prezentacje przedstawiające rewolucję 4.0 w kontekście produkcji małoseryjnej na przykładzie firmy ABB, co zaprezentował Grzegorz Konior Dyrektor ABB Polska; Kwestie służby nauki dla przemysłu 4.0 – prezentowane były przez prof. dr hab. inż. Józefa Matuszka z ATH Bielsko-Biała; natomiast rolę Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej w dobie gospodarki 4.0 – przybliżył prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń z UR w Krakowie.

Panel Plenarny nr 2 – „Inteligentne systemy informatyczne i logistyczne w służbie przemysłu 4.0″ rozpoczęła prezentacja przygotowana przez firmę SmartTech. Panel ten opierał się na debacie na temat wykorzystania inteligentnych systemów informatycznych, logistycznych w dzisiejszym przemyśle oraz pracy naukowej i badawczej. W tym miejscu wykładowcy naszej Uczelni: dr Jacek Postrożny odniósł się do kwestii automatyzacji w ramach logistyki 4.0, a dr Bożena Tyran MUP do kwestii struktur sieciowych i ich roli w kształtowaniu powiązań w ramach sieci dostaw.

Panel Plenarny 3 – „Zarządzanie i strategie rozwoju w dobie przemysłu 4.0″ skupiony został wokół zagadnień dotyczących strategii przyszłości opartych o jakość oraz problemów społecznych związanych z zagrożeniami panującej pandemii COVID19. Koncepcję tworzenia ilościowych kryteriów jakości produktu w oparciu o znormalizowane funkcje Jordana przedstawił prof. Volodymyr Kucheruk z Uniwersytetu Technicznego w Winnicy, natomiast uwarunkowania w zakresie rozwoju modelu Społeczeństwa 5.0 w warunkach pandemii przybliżył dr Marian Krupa z Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Wśród prelegentów znaleźli się, obok pracowników naukowych naszej Uczelni, przedstawiciele różnych znaczących ośrodków akademickich, w tym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, czy ośrodków zagranicznych, takich jak Państwowy Uniwersytet w Mukaczewie będący partnerem przedsięwzięcia oraz Uniwersytet Techniczny w Winnicy. Udział w wydarzeniu wziął także Zastępca Prezydenta Miasta Oświęcim Krzysztof Kania.

W konferencji wzięło udział ponad 80 osób, reprezentujących zarówno środowiska akademickie, jak i otoczenie społeczno-gospodarcze Uczelni. Obok gości swój udział zaznaczyli także studenci, dla których była to kolejna okazja do zaznajomienia się z realnymi i aktualnymi problemami przemysłu oraz gospodarki.

Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Oświęcim, Wójt Gminy Oświęcim oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. Współorganizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Za wsparcie konferencji dziękujemy serdecznie:

Fabryce Maszyn i Urządzeń „OMAG” sp. z o.o.

Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oświęcimiu