Poznaj nasze kierunki studiów

Za nami VIII edycja Konferencji metodycznej pt.: „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”

Data utworzenia: 24 marca 2022r.

Za nami VIII edycja Konferencji metodycznej pt.: „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”

W środę 16 marca 2022 r. odbyła się VIII edycja Konferencji metodycznej na temat: „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”, organizowanej przez Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego we współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Oświęcimiu.

Konferencję otworzyła JM Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP oraz wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ds. Ośrodka w Oświęcimiu, mgr Barbara Ledwoń. Prowadząca obrady dyrektor Instytut, dr hab. Alina Górniok-Naglik, prof. MUP przybliżyła ramową koncepcję i program wydarzenia, które składało się z dwóch części – obrad plenarnych i warsztatów metodycznych.

W części plenarnej wystąpiła mgr Joanna Noga z Instytut Nauk o Zdrowiu przybliżając problematykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz mgr Maja Piekut z Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego, która z pozycji psychologa szkolnego przedstawiła problemy współczesnej szkoły, będącej zarówno miejscem akceptacji, jak i terenem prześladowań.

Po obradach plenarnych odbyły się podwójne sesje warsztatów metodycznych na temat:

1. „JIGSAW – nauczanie we współpracy” promujące edukację kooperatywną

2. „Szkoła miejscem bezpiecznym dla dzieci i młodzieży”, eksponujące dbałość o relacje interpersonalne, jako fundament komfortu pracy uczniów i nauczycieli

3. „Przeciw wykluczeniu dzieci i młodzieży na podstawie programu profilaktycznego Golden Five”, oparte na wzmacnianiu samooceny ucznia, budowaniu klimatu i przeciwdziałaniu zachowaniom destrukcyjnym powodującym wykluczenie społeczne