Poznaj nasze kierunki studiów

Za nami VIII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna pt. „Jak osiągnąć sukces w dialogu z innymi”

Data utworzenia: 10 czerwca 2024r.

Prelegentka zza mównicy prowadzi swój wykład zwrócona do zebranych na sali ludzi

W środę, 05.06.2024 r.  odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna pt. „Jak osiągnąć sukces w dialogu z innymi”. Organizatorami wydarzenia były Pani Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych dr Jadwiga Oleksy oraz Opiekunka Studenckiego Koła Młodych Pedagogów Pani mgr Monika Gibała we współpracujący z członkiniami Koła.

Konferencja swoją tematyką dotyczącą komunikacji, empatycznego dialogu oraz kształtowania umiejętności życiowych, przyciągnęła zarówno społeczność akademicką, jak i nauczycieli oraz specjalistów reprezentujących placówki szkolne z naszego lokalnego środowiska. Stała się również okazją do utworzenia gremium składającego się z trzech uczelni wyższych: Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Krakowskiej Akademii Andrzeja Frycza – Modrzewskiego  oraz Uniwersytetu Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie.

Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystego powitania gości i uczestników  przez pana Prorektora ds. Studenckich i Promocji Małopolskiej Uczelni Państwowej dr Radosława Folgę, który podkreślił wagę i potrzebę  dialogu oraz empatii w dzisiejszym świecie.

Następnie goście zostali powitani przez Panią Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych dr Jadwigę Oleksy, która rozpoczynając konferencję  zacytowała słowa Pitagorasa: „Kto mówi, sieje, kto słucha, zbiera”.  Przypomniały one fundamentalne znaczenie zarówno mówienia, jak i słuchania w procesie komunikacji, gdyż każdy z tych elementów jest niezbędny, do tego, aby dialog był konstruktywny i owocny.

W sesji plenarnej zaproszeni goście, specjaliści oraz nauczyciele akademiccy prezentowali wspomnianą tematykę.  Następnie odbyły się zajęcia warsztatowe poświęcone emocjom, efektywnej komunikacji w procesie wychowania oraz praktycznemu eksplorowaniu skutecznych technik i narzędzi komunikacyjnych.

Pan Prorektor wita wszystkich zebranych w sali gości Pani Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycnych i Społecznych przemawia zza mównicy do zebranych Prelegentka zza mównicy prowadzi swój wykład zwrócona do zebranych na sali ludzi Prelegentka prowadzi wykład Prelegentka prowadzi wykład