Poznaj nasze kierunki studiów

Za nami warsztaty dla pracowników wspierających osoby z niepełnosprawnością

Data utworzenia: 25 listopada 2021r.

Za nami warsztaty dla pracowników wspierających osoby z niepełnosprawnością

W dniach 16-18 listopada 2021 r. pracownik Biura Obsługi Studentów Niepełnosprawnych Pani mgr Angelika Bebak-Gołąb oraz Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych Pani dr Jadwiga Oleksy uczestniczyły w warsztatach dla pracowników wspierających osoby z niepełnosprawnością na uczelniach.

Warsztaty realizowane były przez trenerów i szkoleniowców ze stowarzyszenia na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje nowe możliwości”.

W bogatej ofercie programowej znalazły się szkolenia i warsztaty z zakresu m.in.:

  • wiedzy o niepełnosprawności,
  • procedur dostępności,
  • dostępności architektonicznej,
  • skutecznego wdrażania procedur dostępnościowych,
  • monitoringu dostępności architektonicznej,
  • organizacji szkoleń dla kadry akademickiej.

Podnoszenie kompetencji pracowników stanowi jeden z istotnych elementów, pozwalających na skuteczne wdrażanie Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz wypracowanie rozwiązań umożliwiających naszym studentom pełny udział w procesie przyjmowania i kształcenia na studiach, prowadzenia działalności naukowej oraz uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.

2 pracownice Uczelni pozują do zdjęcia z identyfikatorami konferencyjnymi.