Poznaj nasze kierunki studiów

Za nami warsztaty szkoleniowe – Pomiary antropometryczne w POZ

Data utworzenia: 23 grudnia 2022r.

Prelegent prowadzi warsztaty zwrócony w kierunku uczestników siedzących na auli

W piątek, 16 grudnia 2022 r. Instytut Nauk o Zdrowiu zorganizował warsztaty szkoleniowe skierowane do wykładowców, studentów, pielęgniarek/pielęgniarzy oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prowadzenia pomiarów antropometrycznych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej  i implikacji dla pielęgniarstwa, które wynikają ze zmian prawnych i wytycznych NFZ.

Warsztaty odbyły się w ramach promocji projektu: Program Rozwoju dla Studentów Pielęgniarstwa w PWSZ w Oświęcimiu, który jest finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia (działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych), którego głównym celem jest poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Szkolenie było prowadzone przez lek. Jana Franczyka, mgr Katarzynę Anuszewską-Mastalerz oraz mgr Ewę Palkę.