Poznaj nasze kierunki studiów

Za nami XII Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej

Data utworzenia: 20 czerwca 2022r.

Pani Katarzyna Kruczek siedzi i patrzy w monitor komputera

W dniach 7-8 czerwca 2022 roku, odbyła się w Warszawie XII Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej, na której oświęcimską Uczelnię reprezentowała dr Katarzyna Kruczek,  pracownik Instytuty Nauk Humanistycznych i Społecznych im. J. Karskiego.

Konferencja została zorganizowana przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, a patronat honorowy objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Tematem przewodnim wydarzenia było Zarządzanie organizacją w procesie zmian.

Konferencja była podzielona na panele, w trakcie których  prelegenci wymienili wiedzę i doświadczenia na temat problemów, wyzwań oraz perspektyw stojących przed osobami zarządzającymi, audytorami, kontrolerami i specjalistami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem. Jej problematyka obejmowała również zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego, systemów whistleblowingowych  oraz cyberbezpiezceństwa.

Wśród prelegentów pojawili się m.in. przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej, Narodowego Centrum Krwi, a także liczni reprezentanci środowiska akademickiego oraz NASK- Państwowy Instytut Badawczy.

Dr Katarzyna Kruczek wygłosiła prelekcje nt: „Kontrola zarządcza jako narzędzie wspierające kierownika jednostki w obliczu permanentnie zmieniającej się rzeczywistości”.