Poznaj nasze kierunki studiów

Za nami XIX Inauguracja Roku Akademickiego!

Data utworzenia: 10 października 2023r.

Studenci stoją przed stołem prezydialnym i składają przysięge

We wtorek, 3 października 2023 r. odbyła się Uroczysta XIX Inauguracja Roku Akademickiego Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

To niezwykle ważne dla całej społeczności akademickiej wydarzenie poprzedziła Msza Święta odprawiona w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu, której przewodniczył Duszpasterz Akademicki – Ks. Paweł Bróż Sdb.  Czytania Pisma Świętego poprowadzili Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak oraz student kierunku Finanse i Rachunkowość Pan Patryk Masłowski. Z kolei Psalm odśpiewał student kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Pan Marcin Jurecki.

XIX Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego rozpoczęła się w samo południe w Auli im. Kazimierza Piechowskiego od dźwięku gongu, który zwiastował wprowadzenie sztandaru, uroczyste wejście Wysokiego Senatu oraz Władz Uczelni.

Następnie głos zabrała JM Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP, która w swoim przemówieniu przybliżyła wszystkim gościom dotychczasowe sukcesy oświęcimskiej Alma Mater, a także wspomniała o inwestycjach, dzięki którym Uczelnia staje się coraz atrakcyjniejsza.

Po wystąpieniu oraz odczytaniu listów gratulacyjnych, kolejnym punktem wydarzenia było wręczenie przez JM Rektor dwóch Medali Uczelni. Pierwszy, decyzją Kapituły Medalu Uczelni, za szczególne osiągnięcia naukowe oraz ogrom pracy i zaangażowanie włożone w rozwój Małopolskiej Uczelni Państwowej, w tym w szczególności w rozwój Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych (INHiS) pośmiertnie otrzymała była dyrektor INHiS śp. prof. Uczelni dr hab. Alina Górniok-Naglik. Medal w imieniu Pani Profesor odebrał Jej małżonek Pan Jakub Naglik. Drugi medal otrzymał Pan Janusz Chwierut – Prezydent Miasta Oświęcim w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju oświęcimskiej Uczelni.

Na tegorocznej uroczystości wyróżniona została również Pani Natalia Maria Ubik, studentka IV roku kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, która otrzymała stypendium Ministra Edukacji i Nauki prof. dra hab. Przemysława Czarnka za znaczące osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2022/2023.  Pani Natalia odebrała list gratulacyjny oraz kwiaty z rąk Jej Magnificencji profesor Soni Grychtoł.

Najważniejszym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku, którzy złożyli w tym dniu ślubowanie, po raz pierwszy założyli czapki studenckie oraz odebrali symboliczne indeksy z rąk JM Rektor, a także oddali pokłon Społeczności Akademickiej, stając się tym samym pełnoprawnymi studentami oświęcimskiej Uczelni.

Po oficjalnym przyjęciu do grona studentów, osobom rozpoczynającym studia w naszej Uczelni, Prorektor ds. Studenckich i Promocji dr Radosław Folga życzył, aby Uczelnia była dla nich miejscem inspiracji i rozwoju, by wypełnili jej mury swą radością, młodzieńczym zapałem i zaangażowaniem w kreowaniu nowego, lepszego świata.

Podczas tegorocznej Uroczystości wykład inauguracyjny pt. ”Czarna dziura demograficzna – śmierć narodów na własne życzenie” wygłosił prof. dr hab. Joachim Diec, nauczyciel akademicki naszej Uczelni, wybitny filolog rosyjski i filozof.

Wydarzenie zakończyło się uroczystym wyprowadzeniem sztandaru, w ślad za którym ruszył Wysoki Senat oraz Władze Uczelni.


Inaugurację Roku Akademickiego uświetnili swoją obecnością znamienici goście, wśród których znaleźli się między innymi: Prorektor ds. Organizacji Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu dr inż. Tomasz Czyszpak,  przedstawiciele władz parlamentarnych – Posłanka na Sejm RP Dorota Niedziela, Poseł na Sejm RP Marek Sowa oraz przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządowej, m. in.: Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego Ewa Gil, Starosta Oświęcimski Andrzej Skrzypiński, Wicestarosta Oświęcimski Paweł Kobielusz, Członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Teresa Jankowska,  Członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Grażyna Kopeć, Członek Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Jerzy Mieszczak, Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut, Zastępca Wójta Gminy Oświęcim Halina Musiał, a także Burmistrz Brzeszcz Radosław Szot, Burmistrz Kęt Krzysztof Klęczar oraz Naczelniczka Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Oświęcim Pani Sylwia Żak-Biesik i Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Oświęcim Pan Marek Tarnowski.

Na tegorocznej uroczystości nie zabrakło również przedstawicieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, okolicznych instytucji i ośrodków medycznych, służb mundurowych i lokalnych przedsiębiorców, a także duchownych i studentów.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za obecność.

Jak, co roku, pragniemy również gorąco podziękować Cukierni Kołaczek za ufundowanie wspaniałego tortu.


Zbiór wszystkich listów gratulacyjnych (PDF), które zostały przekazane na ręce JM Rektor z okazji XIX Inauguracji Roku Akademickiego:

 1. Minister Edukacji i Nauki
 2. Poseł na Sejm RP Dorota Niedziela
 3. Poseł na Sejm RP Marek Sowa
 4. Wojewoda Małopolski
 5. Starosta Powiatu Oświęcimskiego
 6. Polska Komisja Akredytacyjna
 7. Rada Główna Instytutów Badawczych
 8. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
 9. Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
 10. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 11. Uniwersytet Jagielloński
 12. Politechnika Krakowska
 13. Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 14. Uniwersytet Bielsko-Bielski
 15. Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
 16. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 17. Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
 18. Uczelnia Państwowa w Sanoku
 19. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
 20. Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu
 21. Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie
 22. Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie
 23. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 24. Akademia Tarnowska