Poznaj nasze kierunki studiów

Za nami XXXI Szkoła Dydaktyki Matematyki

Data utworzenia: 10 października 2023r.

Zdjęcie wszystkich uczestników konferencji, pozujących pod pomnikiem

W dniach 14–16 września 2023 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa XXXI Szkoła Dydaktyki Matematyki.

Zdjęcie wszystkich uczestników konferencji, pozujących pod pomnikiem

Wydarzenie zorganizowane zostało przez:

  • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
  • Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Tematem przewodnim konferencji było hasło „Szukaj – Doświadczaj – Myśl: o tym jak prowokować myślenie matematyczne”.

W konferencji aktywnie uczestniczyły przedstawicielki Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu:

  • Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju pani dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak, wchodząca w skład Komitetu Naukowego Konferencji
  • Adiunkt Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych pani dr Janina Duda, która podczas wydarzenia wygłosiła referat pt. ”Prowokowanie matematycznego myślenia z wykorzystaniem metody „problemów tworzących” E. Wittmanna i kalkulatora graficznego lub programu komputerowego”.

Przypominamy, że w ubiegłym roku jubileuszową XXX Szkołę Dydaktyki Matematyki organizowała nasza uczelnia we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.