Poznaj nasze kierunki studiów

Zainaugurowaliśmy kolejny rok akademicki Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego

Data utworzenia: 11 października 2021r.

Akt immatrykulacji studentów Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego

W sobotę 09.10.2021 r. w murach Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się Inauguracja Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego 2021/2022.

Młodzi adepci Oświęcimskiego Uniwersytetu wzięli udział w uroczystym akcie immatrykulacji oraz złożyli przysięgę, po której Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak oficjalnie otworzyła rok akademicki wypowiadając łacińskie słowa: „Quod Bonum, Felix, Faustum Fortunatumque Sit.”

Zwieńczeniem uroczystości był wykład dr. hab. nauk medycznych, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Armanda Cholewki pt. „Dbaj o zdrowie rozumiejąc fizykę”.


Organizatorem  Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego jest Oświęcimskie Centrum Kultury, współorganizatorem Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, natomiast patronat honorowy nad nim sprawuje Prezydent Miasta Oświęcim.