Poznaj nasze kierunki studiów

Zajęcia praktyczne studentów kierunku Wychowanie fizyczne

Data utworzenia: 18 stycznia 2018r.

Zajęcia praktyczne studentów kierunku Wychowanie fizyczne

W ubiegłym tygodniu studenci kierunku Wychowanie fizyczne podczas zajęć praktycznych i laboratoryjnych z przedmiotów bio-medycznych i praktycznych zawodowych poddawali się badaniom wydolnościowym przy wykorzystaniu  nowoczesnej  aparatury diagnostyczno-badawczej zakupionej ze środków wygranego grantu MNiSzW w ramach programu „Rozwój Sportu Akademickiego”.

Możliwość zapoznania się z nowoczesnymi metodami diagnostycznymi oraz bezpośredniego udziału w procedurach badawczych pozwala studentom w sposób praktyczny realizować program dydaktyczny oraz uzyskać efekty kształcenia.

Ma to szczególne znaczenie dla studentów specjalności wychowanie fizyczne w służbach mundurowych, którzy muszą poznać rzetelne metody oceny i diagnozy funkcji organizmu poddawanego wysiłkowi fizycznemu. Przygotowanie fizyczne żołnierzy, policjantów i strażaków to element decydujący nie tylko o skuteczności ich działania, ale o życiu własnym i osób którym niosą pomoc.