Poznaj nasze kierunki studiów

Zajęcia praktyczne studentów Zarządzania w PWiK w Oświęcimiu

Data utworzenia: 18 stycznia 2022r.

Studenci siedzą na sali konferencyjnej i słuchają filmu w PWiK w Oświęcimiu

W czwartek 13 stycznia 2022 r. studenci I roku kierunku Zarządzanie odwiedzili Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu.

Wizytę studyjną rozpoczęli od obejrzenia filmu przedstawiającego historię oraz działalność, jaką zajmuje się przedsiębiorstwo.

Następnie studenci, przechodząc przez kolejne pomieszczenia, poznali proces produkcji wody, w tym: natlenianie, filtrowanie oraz kontrolę.

Niewątpliwie najciekawsze w zaprezentowanym procesie były małże, które podczas wykrycia zanieczyszczenia w wodzie zamykają się, tym samym alarmując o skażonej wodzie.

Na zakończenie wizyty studenci zwiedzili laboratorium, gdzie mogli poznać metody i techniki kontroli jakości wody. Była to kolejna okazja do weryfikacji zdobytej wiedzy teoretycznej z praktyką.