Poznaj nasze kierunki studiów

Zajęcia w formie zdalnej!

Data utworzenia: 22 grudnia 2021r.

Zajęcia w formie zdalnej!

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora MUP Oświęcim nr 126/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.

w dniach 3-5 stycznia 2022 roku zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej.

Ze względu na wcześniejsze rezerwacje obiektów sportowych przez Uczelnię, istnieje możliwość realizacji zajęć w formie stacjonarnej, po uzgodnieniu takiej formy przez nauczyciela akademickiego z Dyrektorem Instytutu.

Zarządzenie dostępne jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/muposwiecim,a,2035525,zarzadzenie-126-2021-ws-czasowego-wprowadzenia-realizacji-zajec-w-formie-zdalnej-na-studiach-pierwsz.html