Poznaj nasze kierunki studiów

Zajęcia wyrównawcze dla studentów I roku studiów stacjonarnych

Data utworzenia: 30 września 2021r.

Zajęcia wyrównawcze dla studentów I roku studiów stacjonarnych

Szanowni Studenci I roku studiów stacjonarnych!

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, w odpowiedzi na pismo Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 17 czerwca 2021 roku, zgłosiła swój udział do realizacji zadania polegającego na organizacji i przeprowadzeniu dodatkowych nieobowiązkowych zajęć wyrównawczych (nieobjętych programem studiów) dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022.

W ramach tego zadania Uczelnia będzie mogła przeprowadzić dodatkowe nieobowiązkowe zajęcia w zakresie wyrównywania poziomu wiedzy z wybranych przedmiotów, w obrębie wymaganym dla realizacji studiów na określonym kierunku. Zajęcia mają na celu wyeliminowanie ewentualnych różnic w przygotowaniu abiturientów do podjęcia studiów.

Zapraszamy do śledzenia informacji w ogłoszeniach instytutowych. Szczegóły już niebawem!