Poznaj nasze kierunki studiów

Zajęcia z „Wychowania fizycznego” dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Data utworzenia: 16 stycznia 2020r.

Zajęcia z „Wychowania fizycznego” dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Szanowni Studenci,
w związku z realizacją zajęć z przedmiotu „Wychowanie fizyczne” informuję, że:
1. Frekwencja na zajęciach pozwalająca na zaliczenie przedmiotu nie może być mniejsza niż 80%;
2. Nie ma możliwości odbywania zajęć poza grupami organizowanymi przez Uczelnię;
3. Studenci – czynni sportowcy, np.: posiadający „klasę sportową” lub trenujący w klubach sportowych, itp., mogą się starać o zaliczenie przedmiotu na podstawie stosownej dokumentacji*;
4. Istnieje możliwość przepisania zaliczenia z przedmiotu „Wychowanie fizyczne” (minimum 60 h) uzyskanego w trakcie realizacji studiów, na podstawie przedłożonego indeksu, zaświadczenia lub suplementu do dyplomu*;
5. Osoby z przeciwwskazaniami zdrowotnymi lub ubiegające się o zwolnienie z zajęć z powodu złego stanu zdrowia, powinny zapisać się na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – usprawniające oraz dostarczyć informacje dotyczące zaleceń lekarskich co do intensywności dostępnego dla studenta wysiłku fizycznego i ograniczeń w zakresie podejmowanych czynności ruchowych;
6. Przewidziane formy zajęć, to: zespołowe gry sportowe, fitness, crossfit, pływanie, korektywa.
7. Zapisy na zajęcia odbywają się w terminie od 20.01.2020 r. – 31.01.2020 r. w budynku Collegium Primum, pokój nr 1.18, w godzinach przyjmowania petentów.
8. W przypadku studentów, którzy nie dokonają wyboru formy zajęć w przewidzianym terminie, zostanie im ona przydzielona losowo.

* Dokumenty należy składać w terminie od 20.01.2020 r. – 31.01.2020 r. w budynku Collegium Primum, pokój nr 1.18, w godzinach przyjmowania petentów.
** w dniu 27.01.2020 r. nie ma możliwości dokonywania zapisów.