Poznaj nasze kierunki studiów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z oddziałem w Chrzanowie kolejnym partnerem Uczelni!

Data utworzenia: 30 października 2023r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z oddziałem w Chrzanowie kolejnym partnerem Uczelni!

W poniedziałek, 23 października 2023 r. Pani Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu dr Sonia Grychtoł, prof. MUP zawarła porozumienie dotyczące współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z oddziałem w Chrzanowie, reprezentowanym przez Panią Martę Pieczkę – Dyrektor Oddziału oraz Barbarę Traczyk-Zawadzińską – Naczelnika Wydziału Organizacji i Analiz.

Porozumienie dotyczyło przede wszystkim:

  • organizowania staży oraz praktyk w ZUS,
  • prowadzenia przez ekspertów ZUS konsultacji i wykładów z zakresu ubezpieczeń społecznych ,
  • przeprowadzania szkoleń z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • współorganizowania konferencji poświęconych tematyce ubezpieczeń społecznych oraz edukacji w tym zakresie,
  • deklaracji uznania przez Uczelnię ważności Olimpiady organizowanej przez ZUS dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” i przyznania dodatkowych punktów w procesie rekrutacji na studia dla laureatów i finalistów stopnia centralnego ww. Olimpiady, zgodnie z warunkami określonymi w uchwale Senatu.

Uroczyste podpisanie porozumienia odbyło się w sali Senatu oświęcimskiej Alma Mater.