Poznaj nasze kierunki studiów

Zakończono ostateczny – dodatkowy nabór na Stanowiska w projekcie „ Doskonałość Dydaktyczna Uczelni”

Data utworzenia: 6 października 2022r.

Zakończono ostateczny – dodatkowy nabór na Stanowiska w projekcie „ Doskonałość Dydaktyczna Uczelni”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończono ostateczny – dodatkowy nabór na Stanowiska w projekcie „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie POWR.03.04.00-00-P023/21).

Kompletne listy zakwalifikowanych osób do projektu „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie POWR.03.04.00-00-P023/21) są dostępne do wglądu w Dziale Nauczania, Planowania i Rozliczania Dydaktyki.

Sformalizowany skład całego zespołu projektowego zostanie wprowadzony Zarządzeniem Rektora.

 

Komunikat nr 2-2022 komisji