Poznaj nasze kierunki studiów

Zakończył się dodatkowy nabór na stanowiska w projekcie „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni”

Data utworzenia: 17 października 2022r.

Zakończył się dodatkowy nabór na stanowiska w projekcie „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni”

Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończono ostateczny – dodatkowy nabór na stanowiska w projekcie „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie POWR.03.04.00-00-P023/21).

Kompletne listy zakwalifikowanych osób do projektu są dostępne do wglądu w Dziale Nauczania, Planowania i Rozliczania Dydaktyki.

Sformalizowany skład całego zespołu projektowego zostanie wprowadzony Zarządzeniem Rektora.

Komunikat nr 4-2022 komisji