Poznaj nasze kierunki studiów

Zakończyliśmy pierwszą część szkoleń pracowników Uczelni w ramach projektu „Małopolska Uczelnia Państwowa- Uczelnia dostępna”

Data utworzenia: 13 lipca 2022r.

Wykładowczyni prowadzi szkolenie, a wtle wyświwetla się prezentacja multimedialna

W dniach 13.06 – 30.06.2022 r. w Małopolskiej Uczelni Państwowej odbyła się pierwsza część szkoleń świadomościowych z zakresu pracy z osobami z niepełnosprawnościami, w których udział wzięli pracownicy Uczelni.

Tematyka szkoleń dotyczyła:

  • Budowania mentalnej i emocjonalnej podstawy pracy z osobami z niepełnosprawnością
  • Wsparcia dla studentów z niepełnosprawnością wzrokową
  • Rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi
  • Metody oceny potrzeb, stanu funkcjonalnego i jakości życia osób z niepełnosprawnością.

 

Dzięki szkoleniom nasi pracownicy zwiększą swoje kompetencje, a także świadomość w zakresie funkcjonowania i potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dzięki czemu poprawi się efektywność i jakość procesu kształcenia oraz obsługi tych osób.

—————–

Szkolenia zostały zrealizowane w ramach projektu pn. „Małopolska Uczelnia Państwowa – Uczelnia dostępna”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych