Poznaj nasze kierunki studiów

Zalecenia MNiSW po 1. spotkaniu Zespołu ds. koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 i informacja GIS dla uczelni

Data utworzenia: 6 marca 2020r.

Zalecenia MNiSW po 1. spotkaniu Zespołu ds. koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 i informacja GIS dla uczelni

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią Rekomendacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po pierwszym posiedzeniu Zespołu ds. koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19: www.gov.pl/web/nauka/rekomendacja-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-po-posiedzeniu-zespolu-do-spraw-koordynacji-dzialan-w-systemie-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zagrozeniem-wystapienia-covid-19

Prosimy również o zapoznanie się z Informacją Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem: www.gov.pl/web/nauka/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-uczelni-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem