Poznaj nasze kierunki studiów

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Zarządzanie kryzysowe – Ochrona Ludności – Ratownictwo”

Data utworzenia: 15 czerwca 2022r.

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Zarządzanie kryzysowe – Ochrona Ludności – Ratownictwo”

Informujemy, że w dniach 22-24.06.2022 r. Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, wraz z innymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi organizuje w Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu międzynarodową konferencję naukową pt. „Zarządzanie kryzysowe – Ochrona Ludności – Ratownictwo”.

Celem konferencji jest wymiana myśli teoretycznej, doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze zarządzania kryzysowego, ukierunkowanego zwłaszcza na ochronę ludności w warunkach współczesnych zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem działań ratowniczych prowadzonych w różnych środowiskach naturalnych, społecznych i zawodowych.

Szczegółowe informacje na temat programu, terminów i opłat konferencyjnych znajdują się na stronie dedykowanej temu przedsięwzięciu: https://zkolrat.wat.edu.pl

Zapraszamy!