Poznaj nasze kierunki studiów

Informacja o planowanych szkoleniach w ramach projektu „Małopolska Uczelnia Państwowa – Uczelnia Dostępna”

Data utworzenia: 17 października 2022r.

Informacja o planowanych szkoleniach w ramach projektu „Małopolska Uczelnia Państwowa – Uczelnia Dostępna”

Szanowni Państwo,

w związku z przystąpieniem do realizacji kolejnego etapu projektu „Małopolska Uczelnia Państwowa – Uczelnia Dostępna” realizowanego w oparciu o umowę: POWR.03.05.00-00-A004/21 w latach 2022-2023, zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową i skorzystania z możliwości poszerzenia wiedzy na temat:

  • usług w obszarze wsparcia edukacyjnego osób z niepełnosprawnością,
  • wdrożenia zmian organizacyjnych,
  • podniesienia świadomości i kompetencji kadry Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu z zakresu niepełnosprawności poprzez przygotowanie i realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia na poziomie wyższym oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

W ofercie znajduje się dziewięć propozycji szkoleń o zróżnicowanej tematyce, dedykowanych pracownikom kadry zarządzającej, dydaktycznej i administracyjnej.

28.09.2022 Informacja na temat planowanych szkoleń

Szkolenia realizowane będą w okresie od listopada 2022r. do marca 2023r. Szczegółowe informacje na temat terminu realizacji szkoleń podane zostaną po opracowaniu całościowego harmonogramu.