Poznaj nasze kierunki studiów

Zapraszamy na galę wręczenia nagród w konkursie na najlepszą pracę dyplomową MUP Oświęcim

Data utworzenia: 9 marca 2022r.

Zapraszamy na galę wręczenia nagród w konkursie na najlepszą pracę dyplomową MUP Oświęcim

Szanowni Absolwenci, Promotorzy,

Szanowni Państwo,

w ramach pierwszego w historii Uczelni Dnia Jakości Kształcenia, w imieniu Władz Uczelni i Kapituły Konkursu na najlepszą pracę dyplomową 2021 roku, uprzejmie informujemy, że uroczyste wręczenie nagród laureatom prac oraz wyróżnienie promotorów tychże prac odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2022 roku /środa/, o godz. 15.30 w Sali Senatu.

Zapraszamy serdecznie do udziału!


Prezentujemy raz jeszcze szczęśliwych zwycięzców:

Michał Rejdych – zwycięzca pracy inżynierskiej z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych pt: Intelliiot, czyli internet rzeczy w oparciu o serwer node.js oraz mikrokontroler ESP8266 (NODEMCU) (promotor: prof. dr hab. Piotr Porwik).

 

Łukasz Tatoj – zwycięzca pracy licencjackiej z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych pt: Ocena przydatności statystycznych metod zarządzania jakością produkcji (promotor: dr Dobrochna Sztajerska).

 

Agata Ligęza – zwyciężczyni pracy magisterskiej z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych pt: Blaski i cienie posiadania dziecka wysoko wrażliwego. Dylematy i błędy rodzicielskich oddziaływań (promotor: dr hab. Alina Górniok-Naglik, prof. MUP).

 

Barbara Wojdyła – zwyciężczyni pracy licencjackiej z dziedziny nauk medycznych i o zdrowiu pt: Ocena zachowań żywieniowych pod kątem wzmacniania odporności w dobie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 u mieszkańców powiatu chrzanowskiego (promotor: dr inż. Anna Kościej).

 

Bożena Żołneczko – zwyciężczyni pracy magisterskiej z dziedziny nauk medycznych i o zdrowiu pt: Analiza zachowań zdrowotnych pielęgniarek w zakresie profilaktyki raka sutka (promotor: dr n. med. Anita Kocięba-Łaciak).

Serdecznie gratulujemy laureatom!