Poznaj nasze kierunki studiów

Zapraszamy na I Dzień Jakości Kształcenia

Data utworzenia: 12 kwietnia 2022r.

Zapraszamy na I Dzień Jakości Kształcenia

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w I Dniu Jakości Kształcenia, który odbędzie się w środę 20 kwietnia 2022 r. w Sali Senatu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Harmonogram wydarzenia:

 • g. 15:30 – Gala rozdania nagród: „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową 2021 roku w Małopolskiej Uczelni Państwowej  im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu”
 • g. 16:00 – Konferencja pt. „Doradcy zawodowi – podzielmy się doświadczeniem” – prowadzący: Doradca zawodowy Uczelni – mgr Agata Płotek
 • Korytarz I piętro Collegium Primum – Wystawa Wydawnictwa Naukowego – Dyrektor Biblioteki – p. Iwona Sobala

 

W ramach I Dnia Jakości Kształcenia w Uczelni odbywać się będą liczne pokazy, warsztaty, czy wykłady skierowane do studentów i pracowników MUP Oświęcim:

  1.  s. 2.19 CP, g. 10.30 – wykład pt. „Erasmus+ wyjazdy na staże oraz praktyki” – dr Elwira Miter-Dąbrowska
  2.  s. 2.01 CsH, g. 11:30 – warsztaty „Non-Fungible Token (NFT) – perspektywa rozwoju” – mgr Zbigniew Klima – warsztaty skierowane są do studentów kierunku Administracja i komunikowanie społeczne
  3.  s. 1.17 CP – prezentacja stołu anatomicznego:
   g. 13.15 – 14:00, kierunek Informatyka, rok I
   g. 14.00 – 14.45, kierunek Praca socjalna, rok I i II
   g. 14.45 – 15.30, kierunek Pedagogika, I grupa
   g. 15.45 – 16.30, kierunek Pedagogika, II grupa
  4.  s. 2.16 CP, g. 13.15 – dyskusja: „Raporty samooceny kierunków dla potrzeb PKA” – prof. Tadeusz Skubis – spotkanie skierowane jest do Dyrektorów Instytutów, członków Instytutowych Komisji Jakościowych, pracowników administracyjnych
  5.  s. 2.11 CP, g. 14:00 – „Różne aspekty pracy z uczniem uzdolnionym” – dr Janina Duda – spotkanie skierowane jest do studentów kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  6.  s. 2.15 CP, g. 14:00 – „Jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje student naszej Uczelni?” – Samorząd Studencki
  7.  s. 0.26 CsH, g. 14:00 – Pokaz drukarki 3D – dr inż.  Marcin Tomasik – pokazy skierowane do studentów  kierunku Informatyka I i II rok
  8.  s. 2.05 CsH, g. 15:00 – „Marka Uczelni w opinii Interesariuszy” – dr Bożena Tyran  – wykład skierowany do studentów kierunku Zarządzanie, rok I oraz Informatyka, rok I
  9.  s. 2.03 CP, g. 15:30 –  Warsztaty z pisarstwa naukowego – mgr Marzena Kiryjczuk-Bliźnik
  10.  s. 1.07 CsH, g. 15:45 – „Wykorzystanie narzędzi zarządzania w zapobieganiu patologicznemu odwlekaniu” – dr Dobrochna Sztajerska, mgr inż. Karolina Pawlusiak – warsztaty skierowane do studentów kierunku Informatyka, rok II
  11.  Warsztaty szkoleniowe – „Pielęgniarstwo bliżej symulacji medycznej” – skierowane do nauczycieli prowadzących zajęcia w Centrum Symulacji Medycznej
  12.  s. 2.10 CP, g. 16:30 – Metoda problemowa z wykorzystaniem tablicy interaktywnej” – Andrzej Pietrzyk – warsztaty skierowane do studentów kierunku Pedagogika studia jednolite magisterskie

  Serdecznie zapraszamy!

  I_dzień_jakości_kształcenia – plakat (pdf)