Poznaj nasze kierunki studiów

Zapraszamy na II Międzynarodową Konferencję Geopolityczną: „O ŚWIATOWĄ REPUBLIKĘ RAD”: IDEOLOGIA I GEOPOLITYKA RADZIECKA WOBEC PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W LATACH (1917-1991)

Data utworzenia: 26 października 2017r.

Zapraszamy na II Międzynarodową Konferencję Geopolityczną: „O ŚWIATOWĄ REPUBLIKĘ RAD”: IDEOLOGIA I GEOPOLITYKA RADZIECKA WOBEC PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W LATACH (1917-1991)