Poznaj nasze kierunki studiów

Zapraszamy na III Międzynarodową Konferencję z cyklu „Rodzina – wychowanie – kultura w cieniu Holokaustu: Twarz Innego a cierpienie”

Data utworzenia: 15 marca 2017r.

Zapraszamy na III Międzynarodową Konferencję z cyklu „Rodzina – wychowanie – kultura w cieniu Holokaustu: Twarz Innego a cierpienie”

 Zapraszamy na III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu „Rodzina – wychowanie – kultura w cieniu Holokaustu:Twarz Innego a cierpienie”, która odbędzie się 20-21 marca 2017 na naszej Uczelni. Patronat nad konferencją objął JM Rektor Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu Prof. zw. dr hab. Witold Stankowski.

 

Cele konferencji:

Podstawowym przesłaniem konferencji jest wskazanie na znaczenie refleksji wychowawczej w kontekście zadań rodziny, wspólnoty państwowej i otoczenia kulturowego. Punktem odniesienia są „traumatyczne przeżycia Holokaustu”. Czy przeżycia II wojny światowej oraz eksterminacji w obozach zagłady stanowią na tyle ważne wydarzenia, aby były uwzględniane w kształtowaniu modeli relacji międzyludzkich i wzorów osobowych?

W trzecim spotkaniu za podstawowe punkt refleksji będzie przyjęte doświadczenie „Twarzy Innego” w obliczu cierpienia.

Poszukiwania odpowiedzi będą miały charakter interdyscyplinarny bazując na rozważaniach: pedagogicznych, kulturoznawczych, filozoficznych, politologicznych i historycznych.

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

 • ZAKŁAD PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZEJ I RODZINY INSTYTUTU NAUK HUMANISTYCZNYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W OŚWIĘCIMIU
 • Zakład pamięci o zagładzie i praw człowieka instytutu NAUK POLITYCZNYCH IM. JANA KARSKIEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W OŚWIĘCIMIU
 • KATEDRA FILOZOFIE A RELIGIONISTIKY, GRÉCKOKATOĽCKA TEOLOGICKÁ FACULTA, PREŠOVSKA UNIVERZITA V PREŠOVE
 • KATEDRA MUZYKOLOGII WYDZIAŁU KULTURY I SZTUKI UNIWERSYTETU LWOWSKIEGO IM. IWANA FRANKI WE LWOWIE
 • ZAKŁAD PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZEJ WydziałU Pedagogicznego UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
 • ZAKŁAD PEDAGOGIKI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ INSTYTUTU NAUK HUMANISTYCZNYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W OŚWIĘCIMIU
 • KATEDRA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ I ANDRAGOGIKI INSTYTUTU NAUK O WYCHOWANIU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IMIENIA KEN W KRAKOWIE

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

 • Dr  Leokadia Wiatrowska – przewodnicząca
 • Dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. nadzw. – wiceprzewodniczący
 • Dr  Artur Łacina-Łanowski – wiceprzewodniczący
 • Dr Artur Fabiś
 • Dr Andrzej Świerczek, Mgr Piotr Czech  – sekretarze

 

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

 • Prof. zw. dr hab. Eugenia Iwona Laska
 • Prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka
 • Prof. zw. dr hab. Witold Stankowski
 • Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
 • Prof. dr hab. Jurji Medviedik
 • Prof. dr hab. Wadim Zadunajski
 • Dr hab. Alina Górniok-Naglik, prof. nadzw.
 • Dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. nadzw.
 • Dr hab. Jarosław Horowski, prof. nadzw.
 • Dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. nadzw.
 • Dr hab. Mateusz Nieć, prof. nadzw.
 • Dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur, prof. nadzw.
 • Dr hab. Urszula Ordon, prof. nadzw.
 • Dr hab. Marek Paluch, prof. nadzw.
 • Dr hab. Zofia Szarota, prof. nadzw.
 • Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. nadzw.
 • Dr hab. Krzysztof Żarna, prof. nadzw.
 • Dr hab. Jadwiga Daszykowska
 • Dr hab. Marek Rembierz
 • Dr hab. Edward Nycz
 • Doc. dr Taras Dubrovny
 • Dr Artur Fabiś
 • Dr Artur Łacina-Łanowski
 • Dr Radosław Malikowski
 • Dr Krzysztof Małysa
 • Dr Maciej Mączyński
 • Dr Jadwiga Oleksy
 • Dr Andrzej Świerczek
 • Dr Leokadia Wiatrowska

 

 

Informacje organizacyjne:

Zgłoszenia wraz z tematem wystąpienia, danymi osobowymi, miejscem pracy należy przesyłać na adres: konferencja@pwsz-oswiecim.edu.pl do dnia 1.03.2017 roku.

 

 Sekretarze konferencji:

 • Dr Andrzej Świerczek, nr tel.: 535 276 800
 • Mgr Piotr Czech, nr tel.: 503 068 546

 

 Opłata konferencyjna wynosi 246 PLN, którą należy przelać na numer konta:

Bank Zachodni WBK S.A. 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

Przewidziany jest druk monografii po recenzji złożonych artykułów. Opłata nie obejmuje noclegów. Zainteresowane osoby mogą zarezerwować np. miejscach w pobliżu uczelni:

– Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, ul. Legionów 11, Oświęcim 33 843 21 07

– Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, ul. Kolbego 1, tel. 33 843 10 00, www.cdim.pl
– Hotel Olecki, ul. Leszczyńskiej 16, tel. 33 847 50 00, 509 427 338, www.hotelolecki.pl