Poznaj nasze kierunki studiów

Zapraszamy na III Międzynarodowy Kongres Współczesnej Edukacji

Data utworzenia: 2 lipca 2018r.

Zapraszamy na III Międzynarodowy Kongres Współczesnej Edukacji

Zapraszamy na III Międzynarodowy Kongres Współczesnej Edukacji

poświęcony problematyce współczesnej edukacji z uwzględnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa i praw człowieka.

Kongres odbędzie się w PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (koło  Krakowa)  w terminie od 5 do 8 lipca 2018 r. Językami wykładowymi prelekcji i odczytów w czasie trwania Kongresu będą języki: angielski, niemiecki, turecki, rosyjski oraz polski.

Bliższe informacje na temat Kongresu znajdą Państwo na stronie: http://www.ceadder.org

Program Kongresu do pobrania: Congress Agenda

Pytania prosimy kierować pod adres ceadmugla@gmail.com

 

Komitet Organizacyjny

 

Welcome to 3rd International Contemporary Educational Research Congress

dedicated to issues of modern education including human safety and human rights in a wide context.

 

The Congress will be held in State Higher School of Vocational Education in Auschwitz (PWSZ – Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu), between July 5th and 8th of 2018. Lecturing languages during the Congress are: English, German, Turkish, Russian and Polish.

Detail information You will find under the link: http://www.ceadder.org

The Congress Agenda available to download: Congress Agenda with rooms

Please do not hestitate to contact us anytime: ceadmugla@gmail.com

 

Organisational Committee