Poznaj nasze kierunki studiów

Zapraszamy na konferencję hybrydową pt. „Między normą a patologią – wsparcie psychologiczne ucznia”

Data utworzenia: 3 marca 2022r.

Zapraszamy na konferencję hybrydową pt. „Między normą a patologią – wsparcie psychologiczne ucznia”

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w czwartek 10 marca 2022 r. w godzinach: 14:00 – 19:00 w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbędzie się konferencja hybrydowa pt. „Między normą a patologią – wsparcie psychologiczne ucznia”.

Konferencja skierowana jest do nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz kadry zarządzającej szkołami podstawowymi, a także ponadpodstawowywymi województwa małopolskiego i jest kontynuacją tematyki konferencji listopadowej pt. „Co musisz wiedzieć, aby pomóc swojemu uczniowi? Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli”.

Tematyka konferencji:

  1. Adolescencja – od normy do patologii
  2. Trudności okresu adolescencji, czy zaburzenia – opis przypadków
  3. Trudne dziecko w świetle przepisów prawa
  4. Wyzwania w pracy szkolnego psychologa
  5. Hospitalizacja w oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży – procedura i warunki przyjęcia

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego Systemu Rezerwacji Szkoleń dostępnego na stronie: https://srs.mcdn.edu.pl/oswiecim/miedzy-norma-a-patologia-wsparcie-psychologiczne-ucznia/

UWAGA: Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp. Właściwa rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”, dostępnym na stronie www.mcdn.edu.pl w zakładce Projekty.

Link do Regulaminu http://mcdn.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie.pdf.


Szczegółowy program konferencji dostępny jest w pliku poniżej:

Konferencja: „Między normą a patologią – wsparcie psychologiczne ucznia”

 

Zapraszamy!