Poznaj nasze kierunki studiów

Zapraszamy na konferencję hybrydową pt. „Między normą a patologią – wsparcie psychologiczne ucznia”

Data utworzenia: 24 lutego 2022r.

Zapraszamy na konferencję hybrydową pt. „Między normą a patologią – wsparcie psychologiczne ucznia”

Szanowni Państwo,

wraz z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Oświęcimiu zapraszamy na konferencję p.t.: „Między normą a patologią – wsparcie psychologiczne ucznia”, która odbędzie się w czwartek 10 marca 2022 r. w godzinach: 14:00 – 19:00 w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu i będzie miała charakter hybrydowy.

Konferencja skierowana jest do nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz kadry zarządzającej szkół podstawowych, a także ponadpodstawowych województwa małopolskiego i jest kontynuacją tematyki konferencji listopadowej pt. „Co musisz wiedzieć, aby pomóc swojemu uczniowi? Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli”.

Prelegentami wydarzenia będą wybitni eksperci w dziedzinie psychologii i psychiatrii.

Tematyka konferencji:

  1. Adolescencja – od normy do patologii
  2. Trudności okresu adolescencji, czy zaburzenia – opis przypadków
  3. Trudne dziecko w świetle przepisów prawa
  4. Wyzwania w pracy szkolnego psychologa
  5. Hospitalizacja w oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży – procedura i warunki przyjęcia

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego Systemu Rezerwacji Szkoleń dostępnego na stronie: https://srs.mcdn.edu.pl/oswiecim/miedzy-norma-a-patologia-wsparcie-psychologiczne-ucznia/

UWAGA: Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp. Właściwa rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”, dostępnym na stronie www.mcdn.edu.pl w zakładce Projekty.

Link do Regulaminu http://mcdn.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie.pdf.

ULOTKA (PDF)


Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania.” Projekt jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.4