Poznaj nasze kierunki studiów

Zapraszamy na konferencję naukową pn. „Ewolucja pielęgniarstwa w XXI wieku – wyzwania, potrzeby, zagrożenia. Człowiek – Zdrowie – Integracja”

Data utworzenia: 26 marca 2018r.

Zapraszamy na konferencję naukową pn. „Ewolucja pielęgniarstwa w XXI wieku – wyzwania, potrzeby, zagrożenia.  Człowiek – Zdrowie – Integracja”

Instytut Pielęgniarstwa PWSZ w Oświęcimiu oraz terenowy oddział PTP zapraszają na konferencję naukową:

 

Ewolucja pielęgniarstwa w XXI wieku – wyzwania, potrzeby, zagrożenia.

Człowiek – Zdrowie – Integracja

 

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 maja 2018 r. w Auli im. Kazimierza Piechowskiego.

 

Tematyka:

Dynamiczny rozwój zawodowy.

Kompetencje.

Wizerunek pielęgniarki – prestiż zawodu.

Sytuacje kryzysowe i zagrożenia w pielęgniarstwie.

 

Konferencja poświęcona będzie tematyce dynamicznego rozwoju nowoczesnego pielęgniarstwa, aktualnie pojawiających się problemów w organizacji i zarządzaniu, a także profilaktyce przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w zawodzie pielęgniarskim.  

Przedmiot rozważań zostanie skonfrontowany z obecnym trendem zwiększania kompetencji pielęgniarskich, jak również nowelizacją prawa w obrębie zawodu oraz modyfikacją programów kształcenia przed i podyplomowego. 

Konferencja będzie miała charakter naukowo – szkoleniowy. W pierwszym dniu konferencji odbędą się 2 moduły prelekcyjne, w drugim dniu przewidziano warsztaty szkoleniowe.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na aktualne potrzeby społeczne kierowane wobec pielęgniarstwa, czy obawy, oczekiwania samych pielęgniarek w stosunku do aktualnych rozwiązań organizacyjnych, w płaszczyźnie teorii oraz praktyki. Wskazanie zmian w kreowaniu wizerunku zawodowego, promocja nowoczesnej metodyki kształcenia i  promowaniu działań przeciwdziałających przemocy w miejscu pracy pielęgniarki.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji, poprzez wysłanie wypełnionych druków rejestracyjnych drogą mailową: pielegniarstwo@pwsz-oswiecim.edu.pl

 

Odczyty – Publikacje

Komitet organizacyjny przyjmuje propozycje wystąpień do 06.04.2018 roku.
na adres:
pielegniarstwo@pwsz-oswiecim.edu.pl

Plakat