Poznaj nasze kierunki studiów

Zapraszamy na konferencję naukową „Wpływ współczesnej muzyki rozrywkowej na zmiany społeczno-polityczne”

Data utworzenia: 16 kwietnia 2019r.

Zapraszamy na konferencję naukową „Wpływ współczesnej muzyki rozrywkowej na zmiany społeczno-polityczne”

Koło Naukowe Myśli Społeczno-Politycznej, Akademickie Koło Naukowe „Pokolenia – wczoraj i dziś” oraz Samorząd Studencki działające przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu mają zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji Naukowej:

„Wpływ współczesnej muzyki rozrywkowej na zmiany społeczno polityczne”

Konferencja odbędzie się  13 maja 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim.

 Seminarium jest przeznaczone dla osób, które interesują się tematyką zmian zachodzących na podłożu społeczno-politycznym. Celem konferencji jest ukazanie wpływów artystów z kręgu współczesnej muzyki rozrywkowej na zjawiska artystyczno-kulturowe na całym świecie.  Charakter konferencji jest interdyscyplinarny, a do udziału zapraszamy: studentów, pracowników naukowych oraz inne osoby zainteresowane powyższą problematyką.

Zgłoszenia prosimy kierować drogą elektroniczną – przesyłając uzupełnioną kartę zgłoszenia: https://forms.gle/7wJpr643NS3pDc3E9 lub drogą mailową na adres: halina.rogalska@uczelniaoswiecim.pl do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wszystkich uczestników, a publikacje zostaną opublikowane w kolejnym roku kalendarzowym. Zasady publikacji artykułów zostaną przesłane po zgłoszeniu i zatwierdzeniu tematu wystąpienia.

 

Komitet Naukowy Konferencji:

dr hab., prof. WSEH  Janina Falkowska (WSEH Bielsko-Biała)

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Żarna (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. nadzw. dr hab. Alina Górniok-Naglik (PWSZ Oświęcim)

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Koźbiał (Uniwersytet Jagielloński)

prof. nadzw. dr hab. Rafał Łętocha (Uniwersytet Jagielloński)

prof. nadzw. dr hab. Patryk Pleskot (PWSZ Oświęcim)

dr hab. Henryk Noga, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej)

dr inż. Zbigniew Małodobry (PWSZ Oświęcim)

dr Grzegorz Baziur (PWSZ Oświęcim)

dr Artur Fabiś (UP Kraków)

dr Stanisław Ciupka (WSEH Bielsko-Biała)

dr Artur Łacina-Łanowski (PWSZ Oświęcim)

dr Mateusz Warchał (PWSZ Oświęcim)

dr Maciej Mączyński (PWSZ Oświęcim)

dr Mirosław Natanek (Uniwersytet Jagielloński)

doc. PaedDr. Jana DEPEŠOVÁ, PhD. (Pedagogická fakulta – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

Komitet Organizacyjny Konferencji:

mgr Zbigniew Klima (PWSZ Oświęcim)

lic. Dariusz Łowczynowski (PWSZ Oświęcim)

lic. Daniel Górnowicz (PWSZ Oświęcim)

lic. Mateusz Ostrowski (PWSZ Oświęcim)

lic. Szymon Pęczalski (PWSZ Oświęcim)

lic. Ewa Rupik (PWSZ Oświęcim)

Halina Rogalska (PWSZ Oświęcim)