Poznaj nasze kierunki studiów

Zapraszamy na konferencję pn. „Doradcy zawodowi – podzielmy się doświadczeniem”

Data utworzenia: 8 marca 2022r.

Zapraszamy na konferencję pn. „Doradcy zawodowi – podzielmy się doświadczeniem”

Szanowni Państwo,

w imieniu Akademickiego Biura Karier Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pn. „Doradcy zawodowi – podzielmy się doświadczeniem”, odbywającej się w ramach I Dnia Jakości Kształcenia.

Konferencja odbędzie się w środę 20 kwietnia 2022 r. o godzinie 16:00 w Sali Senatu Małopolskiej Uczelni Państwowej – ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim – budynek Collegium Primum.

Program wydarzenia:

  • Otwarcie konferencji
  • Omówienie aktualnej sytuacji na rynku pracy
  • Dzielenie się swoimi praktykami – otwarta debata
  • Omówienie aktualnych oczekiwań pracodawców na rynku pracy – otwarta debata
  • Omówienie wyzwań poradnictwa zawodowego wobec przemian na rynku pracy – otwarta debata

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o potwierdzenie swojej obecności do 8 kwietnia 2022 r. pod adresem mailowym: doradca.zawodowy@uczelniaoswiecim.edu.pl

 

W tym dniu o godzinie 15.30 również w Sali Senatu odbędzie się gala rozdania nagród dla laureatów „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową 2021 roku w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu”.

 

Serdecznie zapraszamy!