Poznaj nasze kierunki studiów

Zapraszamy na konferencję pt. „Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych w szkole szansą na wszechstronny rozwój uczniów”

Data utworzenia: 18 listopada 2022r.

Zapraszamy na konferencję pt. „Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych w szkole szansą na wszechstronny rozwój uczniów”

Szanowni Państwo,

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu wraz z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zapraszają, nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz innych zainteresowanych nauczycieli, na konferencję pt. „Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych w szkole szansą na wszechstronny rozwój uczniów”, która odbędzie się w dniu 08.12.2022 r. o godz. 16.00 w Auli im. Kazimierza Piechowskiego MUP Oświęcim.

 

Program konferencji: 

  • Po co, jak i o co pytać? Strategie, metody i techniki budowania samodzielności poznawczej na lekcjach geografii – dr hab. Danuta Piróg, prof. UP – doktor habilitowany w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, kierownik grantu OPUS nt.: Analiza popytu na absolwentów studiów z dziedziny nauk o Ziemi w Polsce i wybranych krajach, kierownik merytoryczny modułu GEO ETOS w projekcie „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca”. Przewodnicząca Zespołu ds. edukacji geograficznej Komitetu Nauk Geograficznych PAN oraz pełnomocnik Rektora UP ds. Programu Erasmus. Autorka ponad 150 prac naukowych (monografii, artykułów w renomowanych czasopismach naukowych, rozdziałów w monografiach) i opracowań o charakterze popularnonaukowym.

 

  • Odczarować fizykę – dr Sylwia Kołakowska – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie ekonofizyka – tytuł nadany przez Radę Naukową Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.  Nauczyciel akademicki oraz Kierownik Zakładu Zarządzania i Finansów w Instytucie Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu. W pracy naukowo-dydaktycznej zajmuje się implementacją metod stosowanych w fizyce do badania praw i zasad w szeroko rozumianej ekonomii czy finansach.

 

  • Zastosowanie mikrokontrolerów i zestawów Smart w nauczaniu programowania i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – mgr Artur Pelo – wykładowca przedmiotów związanych z programowaniem, inżynierią oprogramowania, bazami danych, systemami mobilnymi, systemami sieciowymi na kierunku Informatyka i Mechatronika w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, w Instytucie Nauk Inżynieryjno-Technicznych. Trener i egzaminator w sieciowej akademii CISCO i ECDL. Programista, full-stack developer, informatyk oraz nauczyciel dyplomowany w liceum oraz technikum na kierunku technik informatyk.

 

  • Rozwój kompetencji matematycznych uczniów poprzez stawianie i rozwiązywanie problemów, również z zastosowaniem nowoczesnych technologii – dr Janina Duda – adiunkt w Instytucie Nauk Inżynieryjno – Technicznych Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Posiada tytuł honorowy Profesora Oświaty nadany przez Ministra Edukacji Narodowej. Ma wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel matematyki w liceum ogólnokształcącym i w gimnazjum. Była koordynatorem merytorycznym projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – „Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy” prowadzonego w MUP oraz koordynatorem merytorycznym i członkiem Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „XXX Szkoła Dydaktyki Matematyki”.

 

Link do rejestracji: https://mcdn.edu.pl/oswiecim/rozwoj-kompetencji-matematyczno-przyrodniczych-w-szkole-szansa-na-wszechstronny-rozwoj-uczniow-konferencja/

Konferencja jest bezpłatna.

 

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427