Poznaj nasze kierunki studiów

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową „Wychowanie w obliczu dyskursów – szanse i zagrożenia”

Data utworzenia: 9 kwietnia 2019r.

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową „Wychowanie w obliczu dyskursów – szanse i zagrożenia”

 Już dziś 9 kwietnia o godz. 10.00 rozpoczynamy Międzynarodową Konferencję  Naukową „Wychowanie w obliczu dyskursów – szanse i zagrożenia”.

 

Program konferencji:

 

9.00 – 10:00 – rejestracja uczestników

 

10:00 –  10:15przywitanie gości – rozpoczęcie konferencji – aula, sala 2.19 CP

 

J.M Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

prof. zw. dr hab. Witold Stankowski

 

prof. nadzw. dr hab. Alina Górniok-Naglik, dyr. Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. J. Karskiego  PWSZ w Oświęcimiu

 

10:15 – 12.00część plenarna konferencji – aula, sala 2.19 CP

 

 • nadzw. dr hab. Alina Górniok-Naglik (PWSZ Oświęcim) – Style wychowania w rodzinach miejskich i wiejskich. Zderzenie preferencji gimnazjalistów i ich rodziców
 •  PhDr., CSc. Viera Bilasová (Prešovská univerzita) – Niekoľko poznámok k filozofii etickej výchovy
 • nadzw. dr hab. Grzegorz Grzybek (Uniwersytet Rzeszowski) – Edukacja seksualna a założenia etyki rozwoju
 • nadzw. dr hab. Nigora Khazratova (PWSZ Oświęcim) – Czym przestrzeń szkolna może frustrować dziecko?
 • Dr Maria Kocór (Uniwersytet Rzeszowski) Wychowanie i wychowawca w klasie oraz szkole – nadzieje i niepokoje

12.00– 13.00 – przerwa obiadowa

 

13.00 – 15.30 – sekcje tematyczne

(14:00-14:30 przerwa kawowa)

Sekcja I, Wychowanie – pomiędzy  teorią a praktyką – PWSZ sala 2.16, moderatorzy: dr Artur Łacina-Łanowski

 • nadzw. dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski (PWSZ Oświęcim) – Presja osiągania sukcesów i jego dychotomia w wychowaniu (życiu) człowieka
 • Dr inż. Zbigniew Małodobry, mgr inż. Ewelina Piekarz (PWSZ Oświęcim) – Rola nauczania techniki w szkole podstawowej, we właściwym przygotowaniu uczestnika ruchu drogowego.
 • Dr Paulina Dubiel-Zielińska (PWSZ Oświęcim) Etos męski a perspektywa in vitro
 • Dr Leokadia Wiatrowska (PWSZ Oświęcim) Wychowawczy mempleks rodzica zorientowanego na dziecko
 • Mgr Piotr Czech (PWSZ Oświęcim) Kształcenie, samowychowanie intelektualne a obowiązki zawodowe pracowników socjalnych
 • Dr Jadwiga Oleksy (PWSZ Oświęcim) Tradycja jako element wspierający przekaz treści kulturowych w wychowaniu i edukacji małego dziecka
 • Mgr Maria Ćmikiewicz (Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelinie), Zastosowanie arteterapii w procesie wychowywania dzieci

 

Sekcja II, Obszary wpływów wychowawczych – PWSZ sala 2.04 CsH,

moderatorzy: prof. nadzw. dr hab. Nigora Khazratova, mgr Magdalena Gadamska

 • Mgr Maria Działo (Uniwersytet Jagielloński) – Muzeum w szkole – teoria i praktyka
 • Mgr Magdalena Gadamska (PWSZ Oświęcim) Rola starszego rodzeństwa w wychowaniu
 • Dr inż. Antoni Krauz (PWSZ Oświęcim) Pedagogika Marii Montessori i jej znaczenie we współczesnej edukacji szkolnej
 • Dr Danuta Kocurek (Uniwersytet Śląski) – Wychowanie do wartości we współczesnym procesie edukacyjnym (w świetle wybranych dokumentów szkolnych)
 • Dr Sylwia Wrona (Uniwersytet Śląski), mgr Natalia Józefacka (Przedszkole Terapeutycze „Słoneczna Kraina” w Cieszynie) – Edukacyjny wymiar przestrzeni klasowej
 • Mgr Agnieszka Stamm (UAM w Poznaniu) – Zjawisko polaryzacji w dyskursie politycznym a zaangażowanie polityczne i obywatelskie osób młodych

Sekcja III, Wychowanie w interdyscyplinarnej perspektywie – PWSZ, aula, sala 2.19 CP, moderatorzy: Prof., PhDr., CSc. Viera Bilasová, mgr Piotr Czech

 • Mgr Štefan Oreško (Prešovská univerzita v Prešove) – Etické aspekty sexuálnej výchovy na školách
 • , PhD. Lukáš Švaňa (Prešovská univerzita v Prešove) – Tematická aktualizácia etickej výchovy v kontextoch súčasného dis kurzu
 • PhD. Eva Demjanová (Prešovská Univerzita) – Etický leadership vo vzťahu učiteľa a studenta
 • Dr Stanisław Ciupka (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała) – Wychowawcze wyzwania młodego menedżera w wieku XXI
 • Mgr Marta Luber, mgr Marta Skoczylas (UPJPII w Krakowie) Wpływ rozwoju cyfryzacji na wychowanie dziecka – perspektywy i zagrożenia
 • Mgr Kamila Wrona (Uniwersytet Śląski) – Gry komputerowe – szansa czy zagrożenie dla edukacji?

Sekcja IV, Przestrzeń i czas jako warunki oddziaływań wychowawczych PWSZ sala 2.01b, moderatorzy: dr Maria Kocór

 • Dr Jan Czechowski (PWSZ Oświęcim) – Czas wolny w perspektywie wychowania dzieci
 • Dariusz Łowczynowski, lic. Daniel Górnowicz (PWSZ Oświęcim) Dialog międzygeneracyjny. Rola integratora w procesie zbliżania pokoleń
 • Ewa Rupik (PWSZ Oświęcim) Dzieciństwo w rodzinie z uzależnieniem a perspektywa dorosłości
 • Halina Rogalska, lic. Mateusz Ostrowski (PWSZ Oświęcim) – Uproszczenie języka wśród młodzieży – skróty, emotikony, memy
 • Dr Andrzej Świerczek (PWSZ Oświęcim) Właściwa komunikacja rodzinna, jako aspekt determinujący poczucie szczęścia i komfortu w życiu dorosłym
 • Krzysztof Świątczak (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) – Zakaz stosowania kar cielesnych wobec małoletnich w polskim prawie

15.30 –   zakończenie konferencji – aula, sala 2.19 CP