Poznaj nasze kierunki studiów

Zapraszamy na ostatnie dwa zjazdy w II cyklu Oświęcimskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

Data utworzenia: 18 lutego 2021r.

Zapraszamy na ostatnie dwa zjazdy w II cyklu Oświęcimskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

W sobotę 20 lutego i niedzielę 21 lutego odbędą się dwa ostatnie zjazdy  w ramach II cyklu projektu Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy. W trakcie spotkania uczestnikom zostaną rozdane certyfikaty uczestnictwa w projekcie oraz drobne upominki.

Spotkania dla wszystkich grup wiekowych rozpoczną się o godz. 9.30 w budynku Collegium Primum w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, przy ulicy M. Kolbego 8, a skończą o godz. 13.00.

W związku z zagrożeniem Covid-19 zajęcia odbędą się z zachowaniem wymaganych przez Sanepid środków ostrożności. Prosimy o przestrzeganie zasad uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu OUMO (wymienione poniżej), zapoznanie się z nowym regulaminem.

Zajęcia będą trwać w dwóch blokach półtoragodzinych. Przerwy odbywać się będą rotacyjnie.

Każda z grup zrealizuje każdego dnia po dwa tematy. Harmonogram spotkań dla wszystkich grup przedstawia się następująco:

SOBOTA 20 LUTEGO:

Tematy dla grup 6-9:

 1. Od kropeczki do karteczki. Projektowanie kartek wielkanocnych
 2. Rozwiązywanie łamigłówek matematycznych

 

Tematy dla grup 10-12

 

 1. Zarządzanie kieszonkowym w arkuszu kalkulacyjnym
 2. Autoprezentacja w pracy przedsiębiorcy

Tematy dla grup 13-16:

 1. Meeting the challenges of megacities – zajęcia z języka angielskiego
 2. Sensor I silnik – interakcje robotów z otoczeniem – zajęcia z LEGO Education WeDo 2.0

 

Zakwalifikowani rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się z następującą tematyką:

 

 1. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły. Warsztaty ze skutecznej komunikacji
 2. Jak z dziećmi dojść do ładu, czyli o metodach oddziaływań wychowawczych

 

NIEDZIELA 21 LUTEGO

Tematy dla grup 6-9:

 1. Pętle i warianty sterowania programem w Edumatrix – zajęcia z programowania
 2. W krainie gier planszowych i rozrywek umysłowych

 

Tematy dla grup 10-12

 

 1. Grzeczność językowa w aspekcie świąt wielkanocnych
 2. „Budzimy wiosnę pachnącym kwiatem” – warsztaty mydlane

Tematy dla grup 13-16:

 1. Negocjacje – od konfliktu do współpracy
 2. “Krok po kroku” – wykorzystanie oprogramowania przekładni w robotyce

 

Zakwalifikowani rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się z następującą tematyką:

 1. Improving communication skills – zajęcia z języka angielskiego
 2. English grammar challenges and working methods – zajęcia z języka angielskiego

Prosimy Rodziców/Opiekunów Prawnych o punktualne przybycie oraz odebranie dzieci.
Nieobecność Uczestników prosimy zgłaszać na adres mlody.odkrywca@uczelniaoswiecim.edu.pl

 

Zasady uczestnictwa w zajęciach w ramach Projektu OUMO

 

 1. W zajęciach stacjonarnych w ramach projektu OUMO mogą brać udział uczestnicy bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w kwarantannie lub w izolacji domowej.
 2. Uczestnicy projektu są zobowiązani do wchodzenia na teren budynku wskazanym dla każdej grupy wiekowej wejściem. Uczelnia udostępni trzy osobne wejścia.
 3. Przy wejściu należy zdezynfekować ręce środkami odkażającymi dostępnymi na Uczelni.
 4. Na terenie Uczelni dostępne będą plakaty prezentujące prawidłowe mycie i dezynfekcję rąk.
 5. Każdy uczestnik ma obowiązek noszenia maseczki do momentu wejścia do sali.
 6. Zaleca się aby rodzic /opiekun prawny nie przebywał na terenie placówki jeśli nie jest uczestnikiem projektu. Wejście rodzica/opiekuna prawnego jest możliwe w uzasadnionych przypadkach. Na terenie placówki dozwolone jest krótkie przebywanie jednego z rodziców/opiekunów, który ma obowiązek nosić maseczkę i zdezynfekować dłonie.
 7. Zajęcia dla dzieci odbywają się w grupach liczących ok 12.osób, z zachowaniem zalecanej przez Sanepid odległości pomiędzy uczestnikami.
 8. Zajęcia dla rodziców/opiekunów prawnych odbywają się w salach wykładowych, z zachowaniem zalecanej przez Sanepid odległości pomiędzy uczestnikami.
 9. Grupy nie będą spotykały się na przerwach. Przerwy będą odbywać się rotacyjnie w wyznaczonych strefach, z możliwością pozostania w sali.
 10. Catering będzie pakowany do indywidualnych torebek spożywczych i rozdawany w sali.
 11. Uczestnicy nie będą zmieniać sali.
 12. W przypadku korzystania z materiałów dydaktycznych jak np. klocki lego We-Do, Edumatrix, itd. Uczelnia udostępni jeden zestaw klocków na osobę, bez możliwości wymiany/podziału.
 13. Po zakończeniu zajęć pomieszczenia będą czyszczone i dezynfekowane przez wyznaczonych pracowników obsługi.
 14. Uczestnik, u którego wystąpi temperatura, bądź inne objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, jest natychmiastowo izolowany, a rodzic/opiekun prawny informowany o stanie zdrowia dziecka.
 15. W przypadku kiedy rodzic/opiekun prawny nie wyraża zgody na udział w zajęciach z powodu zagrożenia Covid-19, uczestnik czy domownicy są w kwarantannie lub izolacji domowej, bądź jest nieobecny z innych niezależnych przyczyn, istnieje możliwość nadrobienia materiału w formie elektronicznej.
 16. W przypadku nieobecności uczestnika w zajęciach stacjonarnych, materiały z zajęć będą, każdorazowo po zajęciach, przesyłane na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z materiałami, wypełnić testy przyrostu wiedzy i do dwóch tygodni po zajęciach odesłać je, zgodnie z instrukcją zawartą w korespondencji mailowej.