Poznaj nasze kierunki studiów

Zapraszamy na otwarte szkolenie dot. praw i obowiązków studenta

Data utworzenia: 7 grudnia 2022r.

Zapraszamy na otwarte szkolenie dot. praw i obowiązków studenta

W imieniu Samorządu Studenckiego Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, na otwarte szkolenie dotyczące praw i obowiązków studenta, które odbędzie się w piątek, 09.12.2022 r. o godz. 16:00 na platformie TEAMS.


Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adD5En0zelpD3X6q7bjTeKVXOetylFcsZxLp9PcOBfGQ1%40thread.tacv2/1670333509281?context=%7b%22Tid%22%3a%22fb55c535-2750-4e88-a510-56e1d14bb889%22%2c%22Oid%22%3a%226e4c0d32-31b3-4ad0-9d0c-38b6c572e8b4%22%7d


Serdecznie zapraszamy!