Poznaj nasze kierunki studiów

Zapraszamy na spotkanie z Profesorem Jarosławem Pacułą

Data utworzenia: 30 listopada 2023r.

Zdjęcie portretowe Pana profesora Jarosława Pacuły

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów oraz nauczycieli akademickich do udziału w spotkaniu z goszczącym w naszej uczelni Profesorem Jarosławem Pacułą – pracownikiem Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pan Profesor wygłosi dwa wykłady dotyczące etyki języka:

  • Słowa jak powietrze (8.12.2023 r., godz. 11.30, aula 2.11, bud. Collegium Primum)
  • Słowa jak kamienie (15.12.2023 r., godz. 9.45, aula 2.11, bud. Collegium Primum).

Zagadnienia, o których będzie mówił nasz Gość, to problemy niezwykle istotne w codziennej komunikacji, szczególnie mocno wybrzmiewające we współczesnym świecie, kiedy to słowo coraz częściej służy do walki, stanowi narzędzie manipulacji, pełni funkcję destrukcyjną i nierzadko w umysłach ludzi kreuje świat nieprawdziwy, odpowiadający złym intencjom nadawców.


Profesor Jarosław Pacuła jest historykiem języka, zajmującym się leksykologią i semantyką; w polu jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia socjolingwistyczne, przede wszystkim obserwacje języka funkcjonującego w sytuacjach ekstremalnych.

Nasz Gość jest autorem czterech monografii (m.in. Auschwitz – słowa i milczenie. Studium leksykalno-semantyczne [2010], Polszczyzna w GUŁagu. Leksyka [2018]) i blisko osiemdziesięciu artykułów naukowych publikowanych w cenionych periodykach, redaktorem kilku prac zbiorowych i numerów tematycznych czasopism (https://orcid.org/0000-0002-9972-7925). Pan Profesor zajmuje się również pedolingwistyką; na co dzień pracuje jako neuro- i psychologopeda oraz psychopedagog (zob. https://podohabilis.pl/nasi-specjalisci/dr-hab-n-hum-jaroslaw-pacula-prof-nadzw/). Jest rzeczoznawcą MEiN do spraw podręczników szkolnych (autorem kilkuset opinii) oraz ekspertem MEiN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli; należy między innymi do Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Głosu i Stowarzyszenia „Via Linguae”.