Poznaj nasze kierunki studiów

Zapraszamy na Tydzień Jakości Kształcenia

Data utworzenia: 31 maja 2023r.

Plakat promujący Tydzień Jakości Kształcenia

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Tygodniu Jakości Kształcenia organizowanego w związku z projektem „Doskonałość dydaktyczna uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie POWR.03.04.00-00-P023/21).

Zaczynamy już w czwartek, 1 czerwca. W programie liczne wykłady poszerzające wiedzę z różnych dziedzin oraz praktyczne warsztaty, rozwijające kompetencje społeczne. A wszystko to, aby jakość kształcenia na naszej Uczelni permanentnie się rozwijała.

Poniżej prezentujemy szczegółowy program.

 

Do zobaczenia podczas Tygodnia Jakości Kształcenia!