Poznaj nasze kierunki studiów

Zapraszamy na Tydzień Jakości!

Data utworzenia: 8 maja 2023r.

Tydzień Jakości

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych dotyczących  naboru wewnętrznego dla kadry MUP Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego oraz zewnętrznego dla specjalistów spoza Uczelni w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia na przeprowadzenie wykładów/warsztatów, w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie POWR.03.04.00-00-P023/21).

 

Rekrutacja trwa od 8 maja 2023 r. do 16 maja 2023 r.

Planowany termin Tygodnia Jakości: 1-7 czerwca (z wyłączeniem weekendu).

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminach.

 

Regulaminy rekrutacji   oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania poniżej:

Załącznik nr 1 – Regulamin wewnętrznej rektutacji DDU

Załącznik nr 2 – Regulamin naboru zewnętrznego DDU

Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy na prowadzenie wykładu-warsztatu wew.

Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy na prowadzenie wykładu-warsztatu zew.