Poznaj nasze kierunki studiów

Zapraszamy na V Konferencję Naukową „Zdrowie psychiczne – wspólny temat”

Data utworzenia: 18 października 2023r.

Zapraszamy na V Konferencję Naukową „Zdrowie psychiczne – wspólny temat”

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu wraz ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu oraz Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Kętach serdecznie zaprasza na V Konferencję Naukową pt. „ZDROWIE PSYCHICZNE – WSPÓLNY TEMAT”, która odbędzie się w czwartek 9 listopada 2023 r. w Auli im. Kazimierza Piechowskiego MUP Oświęcim (ul. Kolbego 8, bud. Collegium sub. Horologio) o godzinie 9:00.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest poniżej:

 • 8.00 – 9.00 rejestracja uczestników
 • 9.00 – otwarcie konferencji: Starosta Oświęcimski, Wicestarosta Oświęcimski, Rektor MUP w Oświęcimiu
 • 9.20 – 10.00 – wręczenie tytułu „ Zasłużony dla Ziemi Oświęcimskiej”

Wykłady zaproszonych prelegentów:

 • 10.05 – 10.35 – „Samouszkodzenia – zrozumieć aby zapobiec” – Dr Jakub Paliga – Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta, Kierownik Oddziału Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej Zaburzeń Nerwicowych Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach
 • 10.40 – 11.10 – „Odporność psychiczna – profilaktyka depresji i zachowań suicydialnych” – Dr Łukasz Cichocki – specjalista psychiatra, nauczyciel akademicki, dyrektor medyczny Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, przewodniczący Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego
 • 11.10 – 11.25 – Przerwa kawowa

Wykłady zaproszonych prelegentów:

 • 11.25 – 11.55 – „Syndrom Alfa u dzieci i młodzieży” – Dr Andrzej Świerczek – Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej , Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych MUP im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • 12.00 – 12.30 – „Mechanizmy destrukcyjne niebezpiecznych zachowań dzieci w sieci – fora samobójców”-
  Mgr Piotr Rychły – Specjalista z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki uzależnień Centrum Doradczo – Szkoleniowego Auxilium w Czechowicach-Dziedzicach
 • 12.30 – 12.45 – Przerwa kawowa

Wykłady zaproszonych prelegentów:

 • 12.45 – 13.15 – „ Próby samobójcze u dzieci” – Lek. med. Kinga Maśnica – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
 • 13.20 – 13.50 – „Możliwości diagnostyczne i terapeutyczne Zespołu Ratownictwa Medycznego wobec pacjenta z zaburzeniami suicydialnymi i innymi problemami nagłymi z dziedziny psychiatrii” – Dr Dominik Gałuszka – Zakład Ratownictwa Medycznego, Instytut Nauk o Zdrowiu MUP
  im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu; Mgr Katarzyna Ślusarczyk – doktorantka Katedry Medycyny Ratunkowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • 13.55 – Ogłoszenie wyników powiatowego konkursu dla młodzieży pt. „ Mój sposób na stres”
 • 14.10- Lunch

 

Plakat V konferencja 2023

Aktualny program V KONFERENCJA 2023

Zaproszenie