Poznaj nasze kierunki studiów

Zapraszamy na VII międzynarodową konferencję naukową nt. Edukacja małego dziecka. Sytuacja społeczna dzieci w przedszkolu i szkole: dotychczasowe doświadczenia, problemy i perspektywy

Data utworzenia: 23 września 2022r.

Zapraszamy na VII międzynarodową konferencję naukową nt. Edukacja małego dziecka. Sytuacja społeczna dzieci w przedszkolu i szkole: dotychczasowe doświadczenia, problemy i perspektywy

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VII międzynarodowej konferencji naukowej nt. Edukacja małego dziecka. Sytuacja społeczna dzieci w przedszkolu i szkole: dotychczasowe doświadczenia, problemy i perspektywy organizowanej 26-27 września 2022 roku w Ustroniu.

Konferencja stanowi kontynuację zapoczątkowanego ponad dekadę temu cyklu międzynarodowych spotkań naukowych, poświęconych edukacji małego dziecka w Polsce i na świecie. Tegoroczna tematyka koncentruje się m.in. wokół następujących zagadnień:

  • zdrowotnych, społecznych i kulturowych kontekstów aktualnej sytuacji społecznej nauczycieli, wychowawców, dzieci i ich rodziców,
  • kształtowania się sytuacji społecznej dzieci z deficytami rozwojowymi i wychowawczymi w środowisku przedszkola i szkoły,
  • wartościowania wysiłku edukacyjnego dzieci w przedszkolu i szkole,
  • dziecka i nauczyciela w procesie oceniania i jego psychospołecznych konsekwencji,
  • wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dzieci, nauczycieli i rodziców w trudnych sytuacjach społecznych,
  • problemów kształcenia i pracy nauczycieli w warunkach edukacji zdalnej.

Współorganizatorami konferencji są:

Patronat nad konferencją objął Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Program EMD – 26-27.09.2022 – 18.09.2022 (PDF)