Poznaj nasze kierunki studiów

Zapraszamy na XXXVI Sesję Kolbiańską „Wychowanie do wartości w Europie”

Data utworzenia: 16 maja 2017r.

Zapraszamy na XXXVI Sesję Kolbiańską „Wychowanie do wartości w Europie”

Plakat XXXVI Sesji Kolbiańskiej

Impozycja zaproszenie 1 strona

Impozycja zaproszenie 2 strona