Poznaj nasze kierunki studiów

Zapraszamy pracowników Uczelni do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Małopolska Uczelnia Państwowa – Uczelnia dostępna”

Data utworzenia: 9 czerwca 2022r.

Zapraszamy pracowników Uczelni do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Małopolska Uczelnia Państwowa – Uczelnia dostępna”

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez Małopolską Uczelnię Państwową im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu projektu „Małopolska Uczelnia Państwowa – Uczelnia dostępna”, zapraszamy  kadrę zarządzającą, pracowników dydaktycznych oraz pracowników administracji do wzięcia udziału w szkoleniach, które w sposób bezpośredni przełożą się na zwiększenie dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami oraz wzrost kompetencji uczestniczek/ów szkoleń w zakresie zapewnienia równości szans. Przyczynią się również do wzrostu wiedzy i świadomości uczestniczek/ów w obszarze funkcjonowania i potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a co za tym idzie poprawy jakości oraz efektywności wzajemnej współpracy i edukacji.

W czerwcu 2022 roku proponujemy Państwu wzięcie udziału w czterech szkoleniach, których tematyka określona została w harmonogramie szkoleń.

Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, który będzie mógł wykazać w Arkuszu oceny okresowej pracownika.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach proszone są o złożenie deklaracji  udziału za pośrednictwem ankiety zgłoszeniowej,  w biurze Projektu (pok. 2.18 Collegium Primum).

Pracownik może zadeklarować chęć udziału w więcej niż jednym szkoleniu, przy czym zakwalifikowanie do udziału w szkoleniu wskazanym jako kolejne uwarunkowane jest limitem miejsc.

Rekrutacja na dane szkolenie zamykana jest na dwa dni przed datą jego realizacji. W sytuacji, kiedy liczba zgłoszeń będzie niższa od zakładanej, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rejestracji.

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

 

 

Zakres tematyczny szkoleń:

 

  1. Budowanie mentalnej i emocjonalnej podstawy pracy z osobami
    z niepełnosprawnością

Blok 1 – temat: Pokonywanie własnych lęków i przekonań w pracy z osobami z niepełnosprawnością;

Blok 2 – temat: Budowanie wewnętrznego spokoju i zdrowej pewności siebie jako podstawy do pracy z osobami z niepełnosprawnością;

Blok 3 – temat: Poznanie aktywnych metod treningu zdrowotnego jako alternatywy na wzbogacenie zajęć oraz budowanie własnej odporności psychicznej;

Blok 4 – temat: Nauka stosowania technik oddechowych i relaksacyjnych oraz mindfulness jako sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych podczas pracy z osobą z niepełnosprawnością;

Blok 5 – temat: Mentalne wsparcie osoby z niepełnosprawnością (ćwiczenia praktyczne);

Blok 6 – temat: Postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia u osoby z niepełnosprawnością (ćwiczenia praktyczne udzielania pierwszej pomocy).

 

  1. Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością wzrokową

Blok 1 – temat: Rodzaje niepełnosprawności wzrokowej;

Blok 2 – temat: Przyczyny niepełnosprawności wzrokowej;

Blok 3 – temat: Sprzęt pomocniczy konieczny do procesu kształcenia (pies przewodnik);

Blok 4 – temat: Jak prowadzić osobę niewidomą, zasady pomocy i komunikacji z osobą niedowidzącą lub niewidomą (ćwiczenia praktyczne).

 

  1. Rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi

Blok 1 – temat: Rehabilitacja psychiatryczna – podstawy prawne;

Blok 2 – temat: Pomoc zorganizowana- formy pomocy zorganizowanej;

Blok 3 – temat: Metody rehabilitacji osób z chorobą psychiczną;

Blok 4 – temat: Schizofrenia, CHAD, upośledzenie umysłowe jako przykłady schorzeń wymagające przewlekłej rehabilitacji;

Blok 5 – temat: Terapia zajęciowa, czyli wspomaganie rehabilitacji niezależnie od schorzenia (zajęcia warsztatowe).

 

  1. Metody oceny potrzeb, stanu funkcjonalnego i jakości życia osób
    z niepełnosprawnością

Blok 1 – temat: Niepełnosprawność (definicje, kategorie i stopnie niepełnosprawności);

Blok 2 – temat: Cechy charakterystyczne i zadania procesu rehabilitacji osób z niepełnosprawnością;

Blok 3 – temat: Sposoby oceny potrzeb oraz funkcjonowania osób z niepełnosprawnością;

Blok 4 – temat: Jakość życia osób z niepełnosprawnością;

Blok 5 – temat: Problemy psychospołeczne osób z niepełnosprawnością;

Blok 6 – temat: Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością.


ankieta zgłoszeniowa

ankieta zgłoszeniowa

harmonogram szkoleń

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie