Poznaj nasze kierunki studiów

Zaproszenie dla studentów do wypełnienia ankiety – projekt „Uczelnia na wyższym poziomie”

Data utworzenia: 14 czerwca 2019r.

Zaproszenie dla studentów do wypełnienia ankiety – projekt „Uczelnia na wyższym poziomie”

Szanowni Studenci,

w związku realizacją projektu Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu”, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która posłuży do opracowania półrocznych analiz i rocznych rekomendacji dla Uczelni.

Termin do wypełnienia ankiety to 19 czerwca.

Ankieta jest dostępna tutaj: https://forms.gle/j83hKPHdp9Zjd41P6

Za wypełnienie ankiety serdecznie dziękujemy.

Kierownik Projektu wraz z Zespołem Projektowym