Poznaj nasze kierunki studiów

Zaproszenie do składania ofert – usługi szkoleniowe – szkolenia dla kadry dydaktycznej

Data utworzenia: 24 listopada 2017r.

Zaproszenie do składania ofert – usługi szkoleniowe – szkolenia dla kadry dydaktycznej

24.11.2017 r.

Zapraszamy do składania ofert w przedmiocie zamówienia „usługi szkoleniowe – szkolenia dla kadry dydaktycznej” w następujących obszarach merytorycznych:

  1. tutoring,
  2. kompetencje miękkie w pielęgniarstwie,
  3. innowacyjne metody nauczania,
  4. wprowadzanie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej,
  5. „Evidence Based Nursing”,
  6. praca w zespole medycznym,

na rzecz Zamawiającego, tj. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, w ramach Projektu >>Program Rozwoju dla Studentów Pielęgniarstwa w PWSZ w Oświęcimiu<< realizowanego z dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.3.

 

Szczegóły dotyczące postępowania na wybór Wykonawcy są zamieszczone w załącznikach poniżej (do pobrania):

pobraneZaproszenie do składania ofert

pobraneZałącznik nr 1 do zaproszenia – opis przedmiotu zamówienia

pobraneZałącznik nr 2 do zaproszenia – wzór formularza oferty

wwZałącznik nr 2 do Zaproszenia – wzór formularza oferty

pobraneZałącznik nr 3 do zaproszenia – umowa (wzór)

pobraneZałącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia

pobraneZałącznik nr 4 do zaproszenia – opis doświadczenia w obszarach merytorycznych

wwZałącznik nr 4 do Zaproszenia – opis doświadczenia w obszarach merytorycznych