Poznaj nasze kierunki studiów

Zaproszenie do udziału w projekcie dot. aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych

Data utworzenia: 22 stycznia 2019r.

Zaproszenie do udziału w projekcie dot. aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych

Projekt skierowany jest do studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów (do 24 miesięcy od ukończenia studiów) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „GraduatON”.

Projekt realizowany jest przez Międzynarodową Fundację „Reaxum”, która specjalizuje się w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym w pracy zdalnej.

Osobom, które aktywnie będą uczestniczyć w projekcie gwarantowana jest praca.

Link do strony internetowej Międzynarodowej Fundacji „Reaxum”, gdzie znajdują się szczegóły dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania: https://reaxum.eu/graduaton/