Poznaj nasze kierunki studiów

Zaproszenie na debatę „Małopolska – brama do współpracy regionalnej w Europie Środkowej”

Data utworzenia: 3 stycznia 2017r.

Zaproszenie na debatę „Małopolska – brama do współpracy regionalnej w Europie Środkowej”

Ośrodek Myśli Politycznej i Instytut Nauk Politycznych im. Jana Karskiego zapraszają na debatę dotyczącą współpracy międzynarodowej samorządów w ramach projektu „Małopolska – brama do współpracy regionalnej w Europie Środkowej”, PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, 28 listopada 2016 r., Sala Senatu, godz. 11:00.

Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie w bieżącym roku realizował ze wsparciem Ministerstwa Spraw Zagranicznych program „Małopolska – brama do współpracy regionalnej w Europie Środkowej”, którego zasadniczym celem była inwentaryzacja współpracy międzynarodowej samorządów Polski południowej i opisanie dobrych praktyk w tym zakresie. Badacze pod kierunkiem prof. Artura Wołka (Akademia Ignatianum w Krakowie) prześledzili ponad tysiąc przypadków wspólnych projektów prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Małopolski, Podkarpacia i Śląska Cieszyńskiego. Badali je m.in. pod kątem typu i źródła finansowania współpracy, kraju i typu instytucji współpracujących, odbiorców, a przede wszystkim ewentualnych korzyści, jakie przynosi współpraca.

W ramach projektu OMP prowadzi spotkania w miastach Małopolski, których celem jest dyskusja nad celami i środkami współpracy międzynarodowej samorządów. Z badań wynika bowiem, że samorządy bardzo rzadko wpisują współpracę zagraniczną w swoje rzeczywiście realizowane strategie rozwoju. Rzadko zdarza się, by realizacja wspólnych projektów
z partnerem zagranicznym służyła istotnym, wcześniej zaplanowanym celom rozwojowym gminy, czy powiatu. Najczęściej współpraca międzynarodowa jest niezobowiązującym dodatkiem do codziennej pracy organów samorządu. Krótka prezentacja wyników badań OMP a przede wszystkim dobrych praktyk w zakresie współpracy międzynarodowej samorządów ma być wstępem do dyskusji o możliwościach lepszego wykorzystania tego narzędzia dla rozwoju małopolskich miast i gmin. Do dyskusji zaproszeni są działacze samorządowi, ale także przedstawiciele organizacji pozarządowych, dziennikarze i aktywni obywatele.