Poznaj nasze kierunki studiów

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową: Wychowanie w obliczu dyskursów – szanse i zagrożenia

Data utworzenia: 20 lutego 2019r.

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową: Wychowanie w obliczu dyskursów – szanse i zagrożenia

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej oraz Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Rodziny, Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych  im. J. Karskiego,  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu zapraszają do udziału w:

Międzynarodowej Konferencji Naukowej:  Wychowanie w obliczu dyskursów – szanse i zagrożenia,

która odbędzie się 9 kwietnia 2019 roku  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim.

 

PATRONAT KONFERENCJI:

JM REKTOR PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. rtm.  Witolda Pileckiego w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. Witold Stankowski

 

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji na temat szeroko pojmowanego wychowania, ukazanie jego istoty, złożoności, a także zastanowienie się nad szansami i zagrożeniami dotyczącymi różnych jego perspektyw.

Proponowane bloki tematyczne konferencji:

  1. Wychowanie w interdyscyplinarnej perspektywie.
  2. Obszary wpływów wychowawczych.
  3. Przestrzeń i czas jako warunki oddziaływań wychowawczych.
  4. Wychowanie – pomiędzy teorią a praktyką.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, wychowawców szkół i przedszkoli, doktorantów i studentów oraz inne osoby zainteresowane powyższą problematyką. Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową – przesyłając uzupełnioną  kartę zgłoszenia  na adres: magdalena.gadamska@dydaktyk.pwsz-oswiecim.edu.pl do dnia 31 marca 2019 r.

Opłata za czynny udział w konferencji wynosi 150,00 zł, natomiast za udział bierny – 50,00 zł i powinna zostać uiszczona do dnia 31 marca 2019 r. Prosimy o płatność przelewem na numer konta:

45 1090 2590 0000 0001 3232 4938 z dopiskiem: konferencja „Wychowanie w obliczu dyskursów” – imię i nazwisko uczestnika, np. konferencja „Wychowanie w obliczu dyskursów” – Jan Kowalski.

Uczestnictwo studentów PWSZ w Oświęcimiu bezpłatne.

Przewidujemy druk artykułów w monografii po pozytywnej recenzji. Szczegóły dotyczące wymogów redakcyjnych zostaną przesłane w osobnym komunikacie.

Opłata konferencyjna obejmuje przerwy kawowe, obiad i publikację, natomiast nie obejmuje noclegów. Zainteresowane osoby mogą zarezerwować nocleg w pobliżu uczelni, w takich miejscach jak np.:

– Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, ul. Legionów 11, Oświęcim, tel. 33 843 21 07,

33 843 12 11.

– Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, ul. Kolbego 1, tel. 33 843 10 00, www.cdim.pl

– Hotel Olecki, ul. Leszczyńskiej 16, tel. 33 847 50 00, 509 427 338, www.hotelolecki.pl

 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr Leokadia Wiatrowska – przewodnicząca

mgr Magdalena Gadamska – wiceprzewodnicząca

mgr Piotr Czech – wiceprzewodniczący

dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. nadzw. – członek

dr hab. Nigora Khazratowa, prof. nadzw. – członek

dr Paulina Dubiel-Zielińska – członek

dr Artur Łacina-Łanowski – członek

dr Andrzej Świerczek – członek

 

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. zw. dr hab. Witold Stankowski

Dr hab. Alina Górniok-Naglik, prof. nadzw.

Dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. nadzw.

Dr hab. Nigora Khazratova, prof. nadzw.

Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. nadzw.

Dr hab. Marek Rembierz

Dr Paulina Dubiel-Zielińska

Dr Maria Kocór

Dr Antoni Krauz

Dr Artur Łacina-Łanowski

Dr Jadwiga Oleksy

Dr Andrzej Świerczek

Dr Leokadia Wiatrowska

 

Informacji o konferencji udziela:

mgr Magdalena Gadamska,

magdalena.gadamska@dydaktyk.pwsz-oswiecim.edu.pl,

696-093-479

 

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny Konferencji