Poznaj nasze kierunki studiów

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: Wychowanie patriotyczne Polaków – tradycja i współczesność

Data utworzenia: 20 marca 2017r.

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: Wychowanie patriotyczne Polaków – tradycja i współczesność

W imieniu Jego Magnificencji Rektora Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego Prof. dra hab. Witolda Stankowskiego serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.:   Wychowanie patriotyczne Polaków- tradycja                          i współczesność.  Oświęcim, 3 kwietnia 2017 r.

 

Szanowni Państwo!

W dniu 3 kwietnia 2017 r. w murach Uczelni – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbędzie się konferencja naukowa pt. „WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE POLAKÓW – TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ”. To pierwsza tego typu sesja w naszej Uczelni, na której podjęty zostanie temat wychowania patriotycznego w jego szerokim spektrum. Jaki jest zasadniczy cel konferencji?

Zamierzeniem organizatorów jest podjęcie tematu patriotyzmu w celu ukazania genezy, istoty, skutków i szczegółowego zdefiniowania pojęcia patriotyzmu w odniesieniu do jego pierwotnego charakteru. Wobec zjawisk globalizacji istotnego znaczenia nabiera wychowanie patriotyczne. Pojęcie patriotyzmu stale ewoluuje. W zalewie kultury masowej, jak również standaryzacji wzorców patriotyzm jest warunkiem budowania postawy odpowiedzialności za naród i państwo oraz warunkiem troski o kulturę narodową i jej rozwój. Czy obywatelska powinność – budowanie dumy narodowej i poczucia godności osobistej w oparciu o przeszłość, tradycje stało się anachronizmem?

Proponujemy zatem, aby referaty i dyskusje koncentrowały się wokół następujących obszarów problemowych:

  1. Pojęcie patriotyzmu.
  2. Tradycje patriotyczne w rozumieniu historycznym.
  3. Wychowanie patriotyczne w rodzinie.
  4. Nauka i oświata w kształtowaniu świadomości patriotycznej.
  5. Wojsko, organizacje sportowo-obronne, strzeleckie i harcerskie w procesie wychowania patriotycznego.,
  6. Patriota-narodowiec, patriota-obywatel czy towarzysz-patriota? Postawy obywatelskie a postawy patriotyczne w okresie II Rzeczypospolitej i komunistycznego zniewolenia lat 1944-1989. Polska emigracja niepodległościowa i antykomunistyczna opozycja w kraju wobec patriotyzmu.
  7. Współczesny obraz patriotyzmu – dylematy wychowania patriotycznego, wartości, postawy i symbole narodowe w Polsce po 1989 r. Patriotyzm jako źródło inspiracji twórczych demokratycznego państwa i społeczeństwa.
  8. Patriotyzm Polaków wobec integracji europejskiej: aspiracje narodowe, wychowanie dla pokoju i wychowanie internacjonalistyczne.
  9. Rola polityki historycznej w kształtowaniu świadomości narodowej.

Podana tematyka ma charakter orientacyjny i w niczym nie uszczupla inwencji oraz pomysłowości uczestników obrad, którzy mogą wysunąć własne propozycje, mieszczące się w ogólnej koncepcji konferencji. Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy historyków, politologów, językoznawców, pedagogów, psychologów, socjologów, dowódców wojskowych, nauczycieli, instruktorów organizacji harcerskich, działaczy organizacji strzeleckich i obronnych. Jako organizatorzy jesteśmy głęboko przekonani, że w tak szerokim środowisku naukowym i dydaktycznym – z udziałem uczniów szkół oświęcimskich, a także studentów naszej Uczelni – dyskurs na temat wartości i znaczenia wychowania patriotycznego będzie miał szeroki charakter  i zakres. Efektem podjętego problemu będzie książka dotycząca zagadnienia patriotyzmu we współczesnym wychowaniu młodego pokolenia Polaków.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Komitet Organizacyjny Konferencji

Przewodniczący – dr Grzegorz Baziur, phm.

Wiceprzewodniczący  – dr Maciej Mączyński

Sekretarz – mgr Grzegorz Ćwiękała

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI WYNOSI:

– dla doktorów i samodzielnych pracowników nauki:     200 złotych

– dla doktorantów i magistrów:                                          170 złotych

– dla pozostałych (np. studentów):                                     120 złotych

Organizatorzy rezerwują sobie prawo do selekcji przysłanych zgłoszeń.

Składanie zgłoszeń będzie przebiegało według następującego terminarza:

– do 26 lutego 2017 r. – przesłanie formularzy zgłoszeniowych na adres mailowy:

gcwiekala@o2.pl, lub baziurg64@gmail.com

– do 12 marca 2017 r. – informacje o zakwalifikowaniu wystąpienia,

– do 19 marca 2017 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej,

– do 24 marca 2017 r. – przesłanie ostatecznego planu konferencji przez organizatorów.

 

Opłatę konferencyjną prosimy uregulować przelewem na konto:

Bank Zachodni WBK S.A.

Numer rachunku bieżącego: PLN 05 1090 2590 0000 0001 3232 3330

Numer rachunku walutowego – Erasmus Plus: EUR 34 1090 2590 0000 0001 3232 5233

Z dopiskiem: Wychowanie Patriotyczne, Oświęcim 2017

 

Adres do korespondencji:

Instytut Nauk o Polityce im. Jana Karskiego PWSZ im. rtm. W. Pileckiego
w Oświęcimiu

  1. Kolbego 8, p. 114, Collegium sub Horologio

32-600 Oświęcim

Tel. + 48 33 842 98 28