Poznaj nasze kierunki studiów

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Stosunki międzynarodowe. Wymiar historyczny i współczesny”

Data utworzenia: 3 kwietnia 2019r.

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową  „Stosunki międzynarodowe. Wymiar historyczny i współczesny”

 

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

zaprasza

na Ogólnopolską Konferencję Naukową

„Stosunki międzynarodowe. Wymiar historyczny i współczesny”

17 czerwca 2019 roku

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesłać do dnia 3 czerwca 2019 r. na adres: krzysztof.kozbial@uj.edu.pl
lub zrnk75@wp.pl

Opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN (pracownicy naukowi), 100 PLN (studenci
i doktoranci) należy wnieść do dnia 10 czerwca 2019 roku na konto:

05 1090 2590 0000 0001 3232 3330 z dopiskiem konferencjaSM

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Koźbiał (Przewodniczący Komitetu Naukowego)

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Żarna (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)

 

Formularz zgłoszeniowy