Poznaj nasze kierunki studiów

Zaproszenie na XXXVIII Sesję Kolbiańską Męczennicy Świętej Sprawy

Data utworzenia: 13 maja 2019r.

Zaproszenie na XXXVIII Sesję Kolbiańską Męczennicy Świętej Sprawy

W 78. rocznicę osadzenia św. Maksymiliana Marii Kolbego w KL Auschwitz, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Urząd Miasta Oświęcim oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zapraszają na XXXVIII Sesję Kolbiańską Męczennicy Świętej Sprawy, która odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 9:30 w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, gdzie nastąpi Modlitwa przy Ścianie Straceń oraz złożenie kwiatów w Celi Śmierci św. Maksymiliana. Następnie goście około godziny 10:30 udadzą się do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu do Auli im. Kazimierza Piechowskiego (budynek Collegium sub Horologio), w której zostanie wygłoszony wykład przez dr hab. Marka Rembierza pt.”Świadectwo mocy dobra w kontekście doświadczenia zła. O odkrywaniu wartości na drogach do męczeństwa o. Maksymiliana Kolbego i ks. Jerzego Popiełuszki”. Zaraz po nim swe wystąpienie będzie mieć dr Milena Kindziuk, na temat „Inspiracji Maksymiliańskich w życiu bł. ks. Jerzego Popiełuszki”. Około godziny 12:20 nastąpi Podsumowanie uroczystości przez o. Arkadiusza Bąka, a zaraz po tym w Kaplicy Sióstr Karmelitanek Bosych odbędzie się Msza święta pod przewodnictwem ks. Mariusza Kiszczaka, proboszcza parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu.

Informujemy również, iż Organizatorzy zapewniają dojazd do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau do centrum miasta. Autobus odjeżdża z pl. Kościuszki o godz. 9:00.